Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Psal jsem na Facebooku

Více
19. čvc 2019 17:53 - 19. čvc 2019 17:59 #606 napsal Pavel Krajíček
Skupinu jsem na nějaký čas změnil na veřejnou, takže i nečlenové skupiny by teď měli vidět příspěvky.

Skupina: www.facebook.com/groups/n...

to aby se ostatní nás nebáli a přidali se... po čase asi skupinu zase uzavřeme.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. čvc 2019 18:43 - 20. čvc 2019 18:57 #608 napsal Pavel Krajíček
K naší nové skupině na Facebooku Rok 2020 - návod na přežití jsem dnes založil další tajnou skupinu pro moderátory. Tajná znamená, že ji nikdo nevidí, pouze ti, které jsem do ni přidal jako členy.

Mimo jiné tam píšu:

Jestli příští rok přitvrdí, tak možná budeme mít frmol. Moderátoři ve skupině "Rok 2020" budou pouze ti, kteří jsou znali Poselství Grálu. A klidně jich mohou být desítky, pokud se prokáží, že jsou obstojně znalí PG. Tady do této skupiny moderátorů přidám možná i ty, kteří jsou sice znalí, ale z nějakého důvodu odmítli moderátora (necítí se na to apod.), případně i ženy, které se na moderátora asi nehodí nebo necítí. Takoví budou mít např. nastaveno předschválení příspěvků.

Tak mě nyní napadá, že ti moderátoři znali PG, kteří budou schvalovat příspěvky, že to může být taková obdoba toho, co zamýšlel Abdrushin, že pro každého člověka bude na zemi vhodný učedník. Diskuze jsou moderované právě oněmi moderátory, kteří mohou příspěvky členů schvalovat a pak i k ním diskutovat. Vlastně v tom bude taková jakási stejnorodost a každý hledající a tázající by tak měl natrefit na jemu vhodného člověka a tím odpověď.

Takže pokud se tohoto dění chcete účastnit a jste znalí Poselství Grálu, tak se tam k nám přidejte.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. čvc 2019 21:40 - 30. čvc 2019 21:55 #633 napsal Pavel Krajíček
Tak si představte, že nenávistná havěť z Facebooku mi smazala příspěvek o Bohu viz foto níže a ještě nám vyhrožují, že nám zruší skupinu viz druhý obrázek.

Jinak na druhém webu jsem založil diskuzi Cenzura na Facebooku a tam jsem vložil ofocené hlášky, které jsem našel (nejsou všechny). Je to tam vidět i bez přihlášení ty fotografie v diskuzi, zde: rok2020.cz/index.php/cenz...

Obrázek1


Obrázek2

Tento příspěvek obsahuje soubory obrázků.
Pro zobrazení se přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. srp 2019 05:53 - 13. srp 2019 12:53 #654 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem dnes na Facebooku (viz text níže). Jinak máme na druhém webu rok2020.cz/ také jednu diskuzi s názvem Pavel Krajíček - komentáře, zde: rok2020.cz/index.php/hlav... a je tam už několik příspěvků, které jsem tady na Pravém lidství nedával. Nezapomeňte, že v onom tématu se už listuje, když dojedete na konec stránky, že je tam klik na další.
==

Nenávist je silný (i když negativní) cit a stejně jako láska vás táhne k objektu, kterému váš cit platí. Pokud máte lásku ke Světlu, tak jste k němu přitahování, nahoru do duchovní sféry. Pokud nenávidíte nějakého člověka nebo skupinu lidí, tak jste k nim přitahování. Proto píše Abdrushin, že temno ve své nenávisti číhá. To jsem sám viděl, když jsem opustil tělo. Kolem mého pokoje a tedy kolem mne, ale mimo místnost, tedy jako ve větším odstupu, stály v hustých řadách temné stvůry. Byly to duše z onoho světa, ale i ti, kteří žijí dnes na zemi, ale ve spánku opustili tělo. Váš cit, který je ve vás nejsilnější vás táhne k vašemu objektu. To jestli vám potom tyto stvůry mohou ublížit nebo musí zůstat stát v odstupu, záleží na vašem stavu, duchovní zralosti. Samozřejmě čím více jste světlejší a tím pro temno více nebezpeční, tím více vás nenávidí. Už jen na tom poznáte, kdo je dobrý a kdo zlý člověk. Dobří lidé nečíhají. Jejich láska je táhne ke Světlu, k ušlechtilosti a čistotě. Mě osobně nikdy nenapadlo jít na stránky prozápadních chlípníků a rozdávat jim tam smějící se smajlíky a hledat něco, co bych mohl nahlásit. Udavači jsou tedy stvůry stojící na straně temna, jsou to ti, kteří v nenávisti číhají na ty světle. Přesně jak píše Abdrushin:

"Ale především nezapomeňte nikdy, že temno vždycky živí nenávist proti Světlu a čeká jenom na příležitost, aby mu mohlo škodit, že téměř vyhledává možnosti, nejde-li to jinak, ať již nepromyšlenou lží a pomluvou nebo i falešným svědectvím. Temnotám, tak jako jejich nástrojům a dobrovolným pomocníkům jest všechno dobré, jen když mohou Světlo v jeho pronikání zdržovat."

Ono samozřejmě těch indicií je více k rozpoznání temna, ale už jen tato jedna může být pro vás vodíkem. Temno číhá a tedy udavači nejsou nikdy služebníci Světla, ale stvůry temnot. I podle toho poznáte, která strana je ta dobrá.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. srp 2019 21:14 - 17. srp 2019 19:41 #658 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Já bych chtěl, aby to co se dnes děje, pochopili lidé více do hloubky, protože se jedná o poslední rozhodnutí o svém bytí. V podstatě probíhá to, co je psané v bibli (i když bibli beru okrajově, tak něco je v ní občas dobře sepsáno). Lidé se dnes radikálně rozdělují na ty dobré, vlažné a zlé. Pochopte, že podle toho na čí stranu se postavíte, tak takový rozsudek nad sebou vynesete a ten jen bude na závěr vykonán a ten závěr se rychlými kroky blíží. Vlažní jsou ti, kterým je vše jedno a stačí jim klobása, pivo a ovládač od televize (dnes obecně Babišovci...k těm vlažným patří i další např. většina církevníků. Vlažní jsou prostě duchem líní, ti, kteří se duchem nehýbou. Církevníci věří bludům, že Kristus vzal veškerou jejich námahu na sebe). Jsou to ti, kteří budou vyvržení spolu se zavrženými. Zlí to jsou rozumáři 666. Rozum sám o sobě není schopen cítění, rozum je nástroj. Prozápadní zvrhlíci se nechali rozumem, antikristem 666 zotročit. A dobří jsou ti, kteří si uchovali pravé lidství, které spočívá v čistém cítění. K těm patří i opravdoví vlastenci, protože láska k vlasti je Bohem zakotvená do každé duše, tedy pokud jste ještě člověkem. Tito ať už vědomě nebo podvědomě vyciťují zákony stvoření nebo-li Boží vůli, což je jedno a totéž. A více nebo méně se snaží do těchto zákonů stvoření vřadit, na rozdíl od prozápadních fanatiků 666, kteří ve své zvrhlosti se stavějí proti svému Bohu, zaváděním různých zvrácenosti, chlípnosti a zhoubných ideologii. Oni sami to svým denním vědomím neví, ale v podstatě si to zde na zemi začínají zařizovat k obrazu svému. Přesně tak, jak to mají dole v jemnohmotných temnotách, kam se tyto zvrhlé duše po smrti odebírají. To co se děje dnes je to, že tyto zvrhlosti se snaží zavést i tady na zemi. Pokud se stavíte na stranu zla nebo jste lhostejní (tedy líní služebníci Páně), tak v obou případech jste tím vynesli sami nad sebou rozsudek. Ten bude jen na závěr vykonán. Očista (V bibli Zjevení Janovo), která už probíhá nějaký čas, nakonec tyto vlažné a zlé jen seškrábne na cestu do rozkladu. Jejich osobní sebevědomí, které během inkarnaci nabyli, bude rozloženo, vymazáno. Tento rozklad trvá mnoho staletí a je velmi bolestivý. To je osud zavržených, kteří ve své zvrhlé domýšlivosti se postavili proti Bohu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. srp 2019 19:17 #665 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Ono v podstatě se dnes už moc dělat nedá. Aby bylo možno zvrátit dnešní stav, to by musela většina lidstva se stát normální a usilovat o pravé lidství a to nehrozí. Co nás tedy čeká? Vše je ze Světla urychleno. Prožijeme nyní zrychleně až do konce všechny falešné cesty, kterými lidé šli a jdou. Při tom se zlo zhroutí samo v sobě. Toť vše a potom začne hrstka přeživších znovu. Lidé si udělali z rozumu modlu, přepěstovali si jej a ten následně odřízl spojení s duchem a tím i s Bohem. K moci se dostala ta nejnebezpečnější sekta, která kdy byla ve stvoření - rozumáři a materialisté. A protože většina lidí se postavila na stranu této sekty, podporovala ji, tak musí nyní na sobě prožít až do konce všechny následky tohoto falešného chtění. Musí se prostě sklidit všechny plody, žel budou velice hořké. Vše, úplně vše je dnes špatně. Musí se začít znovu a na novém základě, na poznání přírodních, tedy Božích zákonů. Vidíte jaké zvrhlosti dnešní fanatici rozumáři zavádějí. Jejich fanatismu v uctívaní pozemského rozumu přinese nakonec ty nejodpornější zvrhlé plody a pomatenost. A to proto, aby lidé v prožití byli z toho do budoucna vyléčení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. srp 2019 15:03 #670 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

12.8.2019
Stvořitel vložil do každého člověka schopnosti k poznání všeho co přichází od něho ze Světla. Pokud někdo nenávidí Pravdu, tak je to důkazem, že tyto schopnosti zahrabal. Pozor na to! V takovém stavu nejste ze Světla považování za lidi, jste havěť. Jen havěť nenávidí Pravdu a Světlo. A protože ve stvoření není nic bez formy, tak i tito zpustlíci nesou vnitřně vzhled ošklivých zrůd. Svou svobodnou vůli přetvořili své duše v odporné zrůdy, protože kreatura, která nenávidí Pravdu a Světlo nemůže mít samozřejmě podobu člověka, obrazu Božího. A vidíme kolik lidí se dnes hlásí raději ke zvrhlostem a chlípnostem, než k čistotě Světla. Brzo budete moci tyto zrůdy i vidět. Většina lidí se dočasně stane jasnovidnou a uvidí tyto kreatury v celé jejich parádě. Všechny tyto zrůdy budou samozřejmě vyhubené skrz zákony stvoření. A nemám na mysli pozemskou smrt, ale duchovní věčný rozklad.

13.8.2019
Prosím vás to je křivé obvinění, že jsme homofobní a rasisté apod. My chceme jen, aby se propagovalo pouze to, co je normální a podle zákonů stvoření. Devianti by mohli namítnou a kdo určuje co je normální? No přece pravoplatný Majitel této země Stvořitel. To co se dnes odehrává, je to, že země je zaplavována temnem. Lidé svým vnitřním stavem podali ruku temným a pokřiveným duším, které se neměly dostat k inkarnaci na zemi, ale měly uzrávat tam dole. Za další, do nedávné doby byl jakžtakž přijatelný stav na zemi udržován násilím, pomoci zákonů, policie apod. Nyní, kdy je dění ze Světla urychleno za účelem očisty, padají masky a legalizují se pomalu (nebo spíše rychle) mnohé zvrácenosti, které dotyčné temné duše přinesly sebou na zemi.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. srp 2019 15:08 #671 napsal Pavel Krajíček
Facebook mi smazal tento příspěvek, že prý je nenávistný:

Problém je také v tom, že lidé, kteří se domýšlejí o sobě, že jsou normální, že se chodí do průvodu dívat na tyto chlípné devianty a dokonce se při tom baví, mají radost. Holenkové, víte co to znamená? To znamená, že jste na podobné vlně, že máte vnitřně stejnou zralost oné duchovní spodiny, podle zákona přitažlivosti stejnorodého. Po pozemské smrti, až odložíte tělo, budete k těmto deviantům přitahování a spolu s nimi půjdete do rozkladu. Kam bude seškrábnuto vše, co se postavilo ve své zvrhlosti a domýšlivosti proti přírodním zákonům. Tyto chlípné průvody by vlastně ani neměly takový úspěch, kdyby jim ostatní nevěnovali pozornost.
=

Reagoval jsem:

"Váš příspěvek porušuje naše zásady komunity týkající se nenávistných projevů"

Stejně je to komedie. Špinavá zvrhlá havěť, která se bouří proti přírodním zákonům a tím vůči svému Stvořiteli, obviňuje slušné lidi z nenávisti. Oni sami jsou plní nenávisti vůči slušným lidem, těm kteří si ještě uchovali pravé lidství. Ve své zvrhlé domýšlivosti, soudě podle sebe a svého shnilého nitra, obviňují nás normální a slušné lidi z nenávisti. Dá Bůh, že očista proběhne brzo a veškerá tato chlípná havěť bude brzo seškrábnuta na cestu do rozkladu, aby zavládl konečně mír na zemi a radost těm, kteří se v pokoře sklání před moudrosti Boží.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. srp 2019 09:03 - 20. srp 2019 09:11 #672 napsal Jaroslav Stano
Odpověď od Jaroslav Stano na téma Psal jsem na Facebooku

Pavel Krajíček napsal: Psal jsem na Facebooku:
... Za další, do nedávné doby byl jakžtakž přijatelný stav na zemi udržován násilím, pomoci zákonů, policie apod. Nyní, kdy je dění ze Světla urychleno za účelem očisty, padají masky a legalizují se pomalu (nebo spíše rychle) mnohé zvrácenosti, které dotyčné temné duše přinesly sebou na zemi...


Veľmi trefné čo mnohé vysvetľuje ... K tomu pridám pár vecí zo Slovenska kde sa dejú doslova neskutočné veci. Ešte donedávna sme mali prezidenta, ktorý podvádzal na daniach, po rozhodnutí súdu musel doplatiť krátenú daň. Ďalej, mal vážny pozemkový spor o pozemok, ktorý "kúpil" za cca 1800 eur za podivných okolností, keď behom pár dní bol pozemok pôvodného majiteľa protiprávne bez vedomia majiteľa vydržaný, predaný a napísaný najprv na jedného občana a po pár dňoch na Kisku. Celá akcia trvala nejakých 6 dní. Cenu lukratívneho pozemnku pod tatrami odhadli na milión eur. Pôvodný majiteľ pritom netušil, že pozemok - ktorý mal mimochodov v prenájme - už nie je jeho a objavil to až náhodou ... Skrátim to - Kiska súd prehral a musel vrátiť pozemok pôvodnému majiteľovi. Tak toto bol prosímpekne náš prezident. Veľký demokrat, nepriateľ Ruska a kamarát Porošenka a človek, ktorého vystupovanie navonok bolo v štýle: Slušná politika, preč z korupciou a stop fašizmu. Mal toho plné ústa, od rána do večera.
No a ešte jeden aktuálny prípad. Takže noví, slušni politici (vrátane Kisku ktorý si už počas prezidentovania zakladal stranu) sa chystajú "prevziať moc v štáte" v nasledovných voľbách. Lídrom tzv. "slušného slovenska" ako si hovoria je liberálno slniečkárska strana strana progresívne slovensko - obdoba pirátov v česku - ktorej líder sa pod tlakom informácií ktoré sa objavili na internete musel priznať k užívaniu drog v minulosti. Najprv priznal marihuanu, akeď vysvitlo že klamal, priznal ešte syntetickú drogu LDS, ktorá bola zvlášť nebezpečná a spôsobovala šialenstvo aj smrť. No a pointa - tento človek je spolu s Kiskom hlavným kandidátom slušnej opozície na premiéra. Ešte perlička - podľa všetkého drogy asi aj predával nakoľko na sociálnych sieťach sa v minulosti chválil že predal "všetko biele" a už mu "zostalo len 5 gramov". Po prevalení komunikácie pred pár dňami predaj odmietol a bránil sa tvrdením že je web dizajnér a predával "biele miesta na stránke".
Zo Slovenska do tretice - mainstreamový denník ktorý je denníkom opozície začal pred časom uverejňovať sériu článkov, kde otváral otázku pedofílie. Spravili dokonca rozhovor s pedofilom a snažili sa ho prezentovať v pozitívnom svetle, je vlastne dobrým človekom. Nikomu neubližuje a deti má naozaj rád úprimnou láskou. Len je iný. A má pocit že nemá v spoločnosti dostatočne priznané práva ... No a posledná vec - v nedávnom homo pride v Prahe mali aj pedofili svoje zastúpenie s transparentom "aj my chceme rovnaké práva". Len pripomínam, pedofília je stále v CR aj SR trestným činom.
Takže tak, veci donedávna nevídané a neslýchané sa stávajú normálnymi. Tá rýchlosť s akou sa veci dejú je neskutočná ... Berte to ako doplnok k trefnému komentu p. Krajíčka, ktorý konkrétne a jasne dokumentuje zvrátenosť dnešnej doby kde doslova a do písmena už aj zákony prestávajú platiť a že to asi nebude náhoda.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. srp 2019 21:51 #675 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Lidé se snaží sdílet různé příspěvky, články, které poukazují na to, že to, co provádí dnešní vedení je zvrhlost, aby je jako přiměli k zamyšlení nad sebou. Ať už poukazováním na udavače, chlípníky, devianty, kteří jsou nyní pod ochranou a vyvyšování na úkor slušných lidí a další zvrhlosti, které dnešní havěť, která je u vedení zavádí. Situace došla ale do takového stavu (jak to tak pozoruji), že ona chamraď se už vůbec, ale vůbec neskrývá a nestydí. Zcela otevřeně bez studu jedná jako ta nejšpinavější havěť. Cenzuruje slušné lidí. Úchyláky otevřeně podporuje. Udavači se se svou nízkosti chlubí. Nastal otevřený boj havěti proti normálním lidem. Nemá smysl je chtít přesvědčit o opaku. Oni nyní nejsou již schopni zdravého úsudku. Rozum nyní používají jen k tomu, aby pro svou nenávist vůči normálním lidem a pro své zvrhlosti našli schůdnou cestu. Tlak Světla, který nyní sílí a nutí vše k projevení se, způsobuje že jejich nenávist jim zcela znemožňuje normální úsudek.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. srp 2019 19:42 #677 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Ta ​16. léta ​Greta Thunberg jež za své aktivity obdržela různé ceny a vyznamenání. ​A kterou dokonce v​ březnu 2019 tři členové Norského parlamentu nominovali na Nobelovu cenu za mír​. Jedná se v podstatě ještě o dítě, které​ má navíc nějakou mentální poruchu. Každý normální člověk vidí, že jde o pomatenost nebezpečných fanatiků rozumářů a materialistů, kteří z dítěte dělají celebritu. Je v tom ale velká symbolika. Ona ztělesňuje dnešní stav těchto nemocných fanatiků. Jak už Abdrushin psal, že na závěr se projeví u mnohých rozumářů pomatenost, což se dnes už děje, tak si i zvolili nemocné dítě jako symbol své vlastní pomatenosti. Ta pomatenost u rozumářů a materialistů bude narůstat a má nám, normálním lidem, ukázat v čem lidstvo chybovalo nejvíce. A sice v tom, že si zmrzačilo, přepěstovalo pozemský rozum na úkor duchovního cítění. Tím se lidé stali bezduchými stroji a skrz tuto chorobu ​zpustošili tento svět a ​vedou jej do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Dnes 09:08 #680 napsal Pavel Krajíček
Prý "Průvod hrdosti". No to je mi komedie. Skutečnou hrdost může mít pouze to, co se radostně vřazuje do zákonů stvoření. Odkdy se zvrácenost, chlípnost a deviace nazývá hrdost? Nevidíte to křivení pojmů? Temné a zvrhlé duše, které neměly vůbec přijít k inkarnaci na zemi si dělají na zemi exhibiční chlípné pochody "hrdosti" a tupá, líná masa je k tomu lhostejná nebo dokonce přikyvuje. No holenkové v takovém případě se nedivte, že přijde brzo závěr u kterého vám zůstanou jen oči pro pláč.
-
V normální společnosti by tomu bylo přesně naopak. Normální lidé by nahlašovali devianty, zvrhlíky a podobnou chamraď a normální Facebook by je mazal. Protože za vzor se může dávat pouze to nejčistší, nejkrásnější, nejušlechtilejší, to co duchovně září, protože se to vřazuje do zákonů stvoření. Tím by i děti vyrůstaly ve zdravějším prostředí. Proč myslíte, že se všude propagují devianti? Aby se červ nasadil už do děti a takto se vše vede do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Rok 2020

...návod na přežití...

 

www.rok2020.cz

Komentáře článků

 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 20.06.2019 15:34
  Až začne ve společnosti docházet k pozitivnějším obratům, tak bude také zapotřebí hned zrušit organisaci ...

  Číst dále...

   
 • Jak poznat dezinformační weby?
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 02.04.2019 11:50
  "Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni ...

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Tomáš Stodůlka Tomáš Stodůlka 13.01.2019 20:32
  Toto mne také minule napadlo. Není to jen tak, dostat se k těmto fotografiím. A jistě to má svůj ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat