Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

K zamyšlení

Více
26. zář 2018 21:23 #11 napsal Pavel Krajíček
Můj starší příspěvek:

Dnes jsem pozoroval z okna děti, asi nějakou školku. Šly ve dvojicích drže se za ruce. Jedna učitelka šla vpředu a druhá na konci řady. Děti poskakovaly, koukaly do výloh, pošťuchovaly se a pod. Bylo vidět, že žijí přítomnosti a svým okolím.

V tu chvílí mě napadla ona slova Ježíšova: nebudete li jako děti, jistě nevejdete do království nebeského.

Koukal jsem na ně a představil si ten průvod bez těch učitelek. Viděl jsem, jak po chvílí jsou děti zmatené a vůbec neví kam mají jít a co dělat. Nyní jsem si řekl, proč tedy být jako děti, když bychom vůbec nevěděli jak dál?

Jenže přesně tak, jak byly ty děti vedené těmi učitelkami, tak přesně bychom byli vedení my (duchovním vedením), kdybychom byli jako ony děti. Prožívali bychom přítomnost a radostně se nechali vést do výšin.

Jako naprosto jednoduchá věc, kterou každý čtenář PG zná. Jenže já to nyní viděl tak nějak jinak, živěji. Na tomto hezkém příkladu. Přestali jsme býti dětmi a rozhodli se nenechat se vést oněmi učitelkami, "víme" vše lépe, pustili jsme se ruky a jdeme svou cestou o které si myslíme, že je správná a lepší a výsledek je všude vidět.
Poděkovali: Jaroslav Stano

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:24 - 01. lis 2019 21:41 #12 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Jeremjáš​ ​29:13

"A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.​ ​Dám se zajis​​té nalezti vám, dí Hospodin​.​"


Rozumějte, to opravdové hledaní nespočívá v tom, že čtete tu správnou nauku nebo tu správnou knihu. Můžete skutečně držet v rukou tu nejlepší nauku a přesto nemusíte najít a nalézt Boha. Pokud to hledání nevychází z touhy srdce, z hloubi duše, tak žádná vnější forma, kurz, kniha, meditace a pod., vám nic nedá. Vše to zůstane prázdnou bezduchou skořepinou. Např. Abdrushin dostal od Boha příkaz při psaní svého Poselství Grálu:

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!"

To znamená, že to Slovo obsažené v oné pozemské knize leží duchovně na skále a člověk, pokud se svým duchem nenamáhá, tedy pokud touha nevychází z hloubí duše ze srdce, tak nic nenalezne, přestože onu knihu četl. Takový ji odloží, jakou nepoznanou. Živé Slovo skryté v hrubohmotných slovech vyžaduje k přijetí živého ducha. A pro farizeje, kteří zneužívali tento výrok Abdrushinův jsem dříve napsal článek: pravelidstvi.cz/index.php...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:25 #13 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Na jednom astrologickém fóru jsem kdysi psal do diskuze:

Je zapotřebí na to správně nahlížet a pochopit, že planety jsou nástroj. Člověk stojí ve stvoření a z něho běží jemnohmotné nitky jako z jeho činů (myšlenky, cítění, slova, skutky)... na konci těchto nitek jsou jím vytvořené jemnohmotné útvary jako jeho setba... ve vesmíru skrz zákon stejnorodosti tato setba při kroužení se znásobí a posléze se vrátí ke svému zploditeli a dá mu zesíleně prožívat to co sám kdysi vytvořil, ať to bylo hmatatelné nebo jen nějakým zlem obmýšlel své blízké.

Tato vracející se karma či sklizeň jeho setby krouží nad ním a čeká až bude vhodné postavení hvězd. Potom tato karma vplyne do záření těchto hvězdných průplavů. Hvězdy jsou jen nástroj. To hlavní je duše člověka, jeho zralost a pod.

Klíč k astrologii je vlastně v zákonu stejnorodosti. Protože pokud člověk se stane vnitřně ušlechtilým s ušlechtilým smýšlením a čistým cítěním, tak přitahuje k sobě jen dobré a zlo je rozkládáno, pokud vůbec nějaké ještě má k odpykání. Toto všechno by musel astrolog vidět, aby mohl správně vyložit horoskop či předpověď. Musel by vidět skutečnou zralost onoho člověka, protože ta je směrodatná pro to, jak bude záření na člověka působit.

Člověk si může představit, že aspekty na nebi jsou jen jakoby trubky, které nic nedělají, když do nich nic nevtéká. Anebo i když něco protéká, tak opět rozhodující je stav onoho člověka, kdy jeho dobro rozloží zlé záření a naopak u zlého člověka neumožní zapůsobit dobrému záření hvězd. Tento zákon stejnorodosti je mocným strážcem pořádku ve vesmíru. Člověk není vydán napospas hvězdám. Hvězdy jsou jen nástroj, řídí vlastně čas, kdy má dojít k rozuzlení toho či onoho co si člověk sám připravil.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:25 #14 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Prvně Němci za Hitlera se snažili o povznesení své rasy. Nyní zase se snaží o zdegenerovaní své rasy za pomoci křížení s křováky a hotentoty. Stále více tak poznáváme, že devianti rozumáři a materialisté nejsou normální lidé a že vedou lidstvo do záhuby. Možná Němci tímto svým nynějším počínáním jen urychli to, co o nich už dávno řekl Abdrushin, když selhali a místo za ním šli za Hitlerem: "I tento povolaný národ selhal. Sám sebe vymazal z věčné knihy života a jde vstříc svému osudu."

viz také článek Povolaný český národ: mycesi.cz/index.php/povol...
Poděkovali: Michaela Juhaniaková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:25 #15 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Pokud někdo s ohledem na současné dění stále pochybuje, že rozumáři a materialisté jsou ti nejnebezpečnější sektáři, fanatici a devianti, kteří kdy byli na zemi, tak nechť neklesá na mysli. Dění bude vystupňováno takovou měrou, že i ten nejzatvrzelejší nakonec prozře. Žel lidé jsou schopní dojít k přesvědčení jen prožitím. Proto jim nyní padají do klína jejich vlastní hořké plody, následky to šílené rozumové bezduché setby.

Je přirozené, že závěrečné vystupňované dění, pohřbí pod sebou všechny tyto nebezpečné rozumové fanatiky. Zůstanou pouze normální cituplní lidé, kteří se radostně vřadili do zákonů stvoření. A také ti, kteří budou schopní v nadcházejícím dění hrůz a utrpení se duchovně probudit.
Poděkovali: Michaela Juhaniaková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:26 #16 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ono mnozí lidé vypadají při povrchním pozorování milé a jako hodní. Při postižení např. povodní a pod. jako nevinně trpící a potřební pomoci. Ale zkuste těmto lidem říci Pravdu... pravdu o zákonech stvoření... že utrpení, které prožívají si způsobili sami, svým nedbáním Božích zákonů a proto ve zpětném působení je zasahuje utrpení, které je má probudit z duchovního spánku. Spánku, který je vede k duchovní smrti.

Jen to zkuste, já to zkoušel a hned uvidíte, jak se najednou tito zdánlivě milí lidé promění a hned berou kamen, aby ho po vás hodili... jak se promění až v nenávistné a zuřící monstra, svědčící o tom, jak tito tvorové ve skutečnosti nenávidí Pravdu a Světlo. Stejně jako když v minulých životech kamenovali a vraždili proroky i samotného Krista, kterého tito "milí" občané přibili na kříž, aby se nemuseli nad ním (čistým) pohoršovat. A tito nepotřební tvorové často říkají "jak může Bůh dovolit takové utrpení" ... utrpení, které tito shniloši sami vyvolali a svým samolibým bytím postavili do stvoření.

Právě v době největších hrůz, které kdy země zažila, lidé poznají, že Láska Boží má daleko do změkčilosti, kterou ji tito shniloši, věřící, esoterici a pod. připisují... Láska Boží nejde odloučit od Boží Spravedlnosti, tvoří jednotu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:26 #17 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Slyším občas, že mě tamten či onen člověk nemá rád. Tak nemusel bych to ani slyšet, protože to je standardní věc mezi línou samolibou cháskou, která nenávidí Pravdu. Zamysleme se nad tím věcně. Já žijí jen pro Pravdu. Je mi úplně jedno co si o mně ten či onen člověk myslí.

Otevřeně říkám, že materialisté jsou nebezpeční devianti, kteří zpustošili tento svět, říkám to pod svým jménem i se svou vlastní fotografii, bez ohledu na následky. Víme, že dnes už i zaměstnavatelé si vás dříve proklepnou na Facebooku co jste zač. Vůbec na toto nehledím, protože žijí jen pro Pravdu.

Tato Pravda pokud ji člověk dbá ho bude podporovat a povede ho ke štěstí. Kdo tedy může říkat, že mě nemá rád? Ten kdo miluje Pravdu? Ten kdo miluje Pravdu, nemůže než se mnou souhlasit. Jen temno, havěť a samolibí shniloší, kteří svým bytím a myšlením otrávili tento svět, jen tito nenávidí Světlo a Pravdu a proto i ty, kteří se k ní hlásí. Pravdou se líná verbeš burcuje a vytváří se jí neklid. Rušíte je z pohodlného duchovního spánku a proto se tato duchovní lůza spolčuje a vaří společně jedovatý nápoj, kterým svou oběť obmýšlí. Ve zpětném působení budou ale muset tento pohár vypít sami.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:27 #18 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Čtu na Facebooku různé komentáře lidí, kteří volají po pravých rytířích, že kde jsou a pod., tak jsem k jedné takové diskuzí přidal svůj komentář:

Ono někteří sice volají po rytířích, ale už předem mají k tomu své výhrady a své představy o tom. Rytíř je buď rytířem cele anebo žádným rytířem není. Mnozí by chtěli dnes rytíře, ale jen proto, aby je vyvedli z nebezpečí, které hrozí jejich pohodlnému poživačnému životu. Pracovat na sobě samých to jím je hořce těžké. Ti rytíři tady jsou, ale dokud lidé nebudou usilovat o pravé ušlechtilé duchovní hodnoty, tak budou mít takové vedení jaké si zaslouží.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:27 #19 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Starší příspěvek:

Řeší se teď v médiích odmítaní podání ruky, jakože je to diskriminace. Ve Švédsku byl někdo za to dokonce vyloučen z práce. Ti rozumáři zapomínají na to, že lidé dostali svobodnou vůli. Aniž bych se chtěl zastávat islámu (jsem zásadně proti islamizaci ČR i proti imigraci), tak zásadně odmítám, aby mě nějaký rozumář svými zákony znásilňoval a přikazoval mi komu mám a komu nemám podávat ruku. Nakonec mi budou přikazovat koho smím a koho nesmím políbit. Co si to dovolují? Člověk má přece nějaké své osobní, intimní okolí, hranici a není povinen vcházet ve fyzický kontakt s cizími lidmi (tedy pokud nejde o život, první pomoc a pod.). Existují lidé, kteří jsou v nitru živí a cítí duchovní zralost druhých lidí, nebo ji dokonce i vidí. Pokud mi je odporné dotýkat se někoho, kdo má vnitřní zralost duchovní spodiny a lůzy (bez ohledu na počet vysokých škol), tak záleží jen na mě, jestli vejdu s někým ve fyzický kontakt. Není možné aby mě devianti materialisté znásilňovali a přikazovali mi, koho se musím fyzicky dotýkat. Při fyzickém kontaktu dochází k přenosu energií, a že si toho v nitru mrtví rozumáří a materialisté nejsou vědomí, je jejích problém.

A přísně vzato nejde u postižených o diskriminaci, ale o uraženého egouška, čímž jen potvrzují, že jsou skutečně na úrovní spodiny a nehodní podaní ruky. Člověk duchovně zralý by toho vůbec nedbal a byl by nad věci a respektoval by svobodné rozhodnutí druhého.
Poděkovali: Jaromír Kožehuba

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:27 #20 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Vzrůstající utrpení a modlitby

Vzrůstající utrpení, které se bude stále zvětšovat je důsledkem tzv. očisty. Ta je vyvolána zesíleným vniknutím paprsků Světla z Boží vůle do hmotného vesmíru. Tyto paprsky zasáhnou i každého člověka a způsobí, že v něm vše ožije, vše i to co spalo. Veškeré vnitřní sklony budou mocně posílené u každého jednotlivce a budou se muset projevit. Zároveň dostane každý zaslouženou odměnu. Toto dění, které by v těžké hmotě trvalo tisíciletí je tímto posílením ze Světla urychleno na několik desetiletí, až v závěru se vměstná v jeden nepřerušený trvalý úder do několika měsíců. Dochází k rozuzlení karmy ve velmi krátkém čase, tzv. Boží soud.

Aby nemuseli lidé ve svém falešném konání zahynout poslal jim Bůh své Slovo . A co duchovní holota udělala? Posmívá se onomu Slovu, poplivala ho... a nyní, když jim teče do bot, tak se chtějí modlit. Se vzrůstajícím utrpení budou vzrůstat modlitby a budou se i plnit pojednou kostely. Budou se modlit k Bohu, kterého si zformovali ve svých domýšlivých hlavách podle svých představ. Bůh, který je má vyvést z utrpení bez ohledu na to, aby vyprali svá špinavá roucha a vřadili se poslušně do Vůle Boží. Bůh, který je má vyvést z utrpení a poté je opět nechat holdovat domýšlivosti a samolibosti a svým sobeckým a zpustlým myšlením nechat je otravovat toto stvoření. K takovému bohu se modlí, který vznikl v jejich fantasii.

Jak by to mohlo být jiné, když svého ducha a čisté cítění pohřbili a ze svého pozemského rozumu si udělali modlu.

Nechtějí věřit tomu, že Bůh je nejen Láska, ale i neúplatná Spravedlnost. Utrpení vzrůstá a právě v přicházející době největších hrůz, které kdy země zažila, domýšliví tvorové poznají, že Boží Láská má daleko do změkčilosti, kterou ji tito samolibci chtěli připsat. Neúprosně trvá zákon: co člověk zaseje, to sklidí a to se netýká jen činů, ale i myšlenek a cítění. Chvějte se nyní, když Boží spravedlnost se blíží. Pokud nechcete zahynout, musíte v sobě oživit ducha, čisté cítění. Veškeré rozumové schopnosti vám v soudu jsou k ničemu, naopak domýšlivost rozumu bude rozmetána, aby alespoň několik málo lidi mohlo skrz utrpení se probudit a nemuseli propadnou věčné zkáze, která čeká na devianty rozumáře a materialisty, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby o čemž svědčí celé dějiny i přítomnost.

Blíží se doba, kdy se budou plnit kostely a vzrůstat zoufalé modlitby trpících. Většina jejích nářků nebude vyslyšena. Celou věčnost holdovali svému já a nyní by chtěli, aby je Bůh zbavil utrpení, které tito samolibci svým Světlu nepřátelským jednáním a myšlením po celá tisíciletí šířili v tomto světě a tím pustošili Boží zahrady.
Pro ty, kteří chtějí slyšet: vyslyšeny budou jen opravdu pokorné prosby o sílu s tím, že se chcete opravdu změnit a vřadit se do Vůle Boží. Jen ten kdo se bude chtít změnit od základu a být poslušen Božích zákonů, tak jak jsou vepsané do stvoření a ne jak si je lidé představují ve svých změkčilých fantasiích, tak jen tomu bude pomoženo.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:28 #21 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ještě něco k inkarnacím a farizejům

Mnozí dělají chybu (tedy hovořím o těch, kteří věří na reinkarnaci) v tom, když si myslí, že reinkarnace se řídí vnější formou. Např. doba Ježíšova. Jeho učedníci a jeho stoupenci... mnozí si budou myslet, že církev je jeho následovníkem a tedy i její členové či přívrženci. Že tehdejší učedníci a apoštolové a Ježíšovi věrní jsou dnes reinkarnování v církvích. To je velký omyl.

Všimli jste si, že všichni Boží vyslanci, poslové i Synové Boží, nikdy nevyšli z řad náboženských obcí v té které době? Napadlo už někoho, že tím Bůh zřetelně ukázal svůj rozsudek? Kdyby církev či představitelé náboženství skutečně byli pravými Božími služebníky, tak by přece Boží poslové a Boží Synové a tedy i Ježíš vždy vyšli z jejich řad, ale to se nestalo. Proč se nad tím nikdo nezamysli?

Farizejové - zvláštní skupina lidi, kteří jsou duchem líní a vždy ve svých inkarnacích přijmou náboženství, které je v jejich zemi už ustálené a vedoucí. Nebo to, kterému byli od dětství vyučování. A kdykoli se objeví skutečný vyslanec ze Světla, který nikdy nevyšel z jejich řad, tak proti němu bojují, štvou a neštítili se ani vraždy.

Reinkarnace se řídí vnitřním stavem, duchovním stavem a ne vnější formou. Proto tito farizejové jsou dnes opět namnoze inkarnování v církvích, tedy i ti, kteří Krista tehdy pronásledovali. A praví Ježíšovi učedníci a jeho věrní v církvích vůbec nejsou, právě tak jako tehdy nevyšli z tehdejšího náboženského systému.

Kdyby dnes přišel znovu Kristus a nepotvrdil by bludy, které církev hlásá, tak by ho církev stejně neuznala a pronásledovala a štvala by proti němu, tak jako kdysi.

Takže praví služebníci Páně tady opět jsou, ale opět, tak jako vždy, nevyšli z náboženských ustálených obcí.

Dnes si mnozí církevníci zakládají víru na vysokoškolských diplomech. Přitom Kristus si vybral za své učedníky obyčejné prosté lidi, rybáře a pod. Opět mnozí nevidí v tom zřetelný rozsudek Boží. Cesta ke Světlu k Bohu nevede přes rozumovou učenost, právě přílišná rozumová školenost je největší překážkou na cestě k Bohu. Cesta k Bohu je otevřená každému člověku, branou k ni není učenost, ale čisté prosté cítění.
Poděkovali: Jaromír Kožehuba

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:28 #22 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Mnozí chlípní devianti a obhájci mnohých zhoubných ideologií argumentují na nesouhlas normálních lidí tím, že mají středověké názory a že musí být pokrok. Prosím vás, pokrok přece ale může být dvěma směry! A to buď nahoru anebo dolů. Nahoru k čistotě Světla a ušlechtilosti anebo dolů do žumpy temna.

Každý normální člověk, který ještě nepohřbil v sobě ducha, tedy čisté cítění, snadno pozná skrz toto cítění co je ušlechtilé, čisté a proto správné. Pokud se ale někdo nechá zotročit vlastním nástrojem rozumem, jako většina dnešních rozumářů a materialistů, tak namísto čistého cítění nastoupí chaotické pocity skrz onen přepěstovaný rozum a následuje úpadek, zvaný oněmi devianty pokrok. Pokrok směrem dolů. Tento pád dolů už nějaký čas probíhá. Blíží se proto tvrdý náraz, při kterém se roztříští všichni tito blázní i se svým deviantním pokrokem.
Poděkovali: Jaromír Kožehuba

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:28 - 23. říj 2018 22:26 #23 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Pravý muž

Občas shlédnu např. na Facebooku představy různých paninek o tzv. pravých mužích. Sdílejí různé obrázky s texty a pod. o tom jak má pravý muž vypadat. Je pravda, že mnohdy ony texty jsou téměř v mnohem pravdivé.

Problém je v tom, že se zapomnělo na zákon přitažlivosti stejnorodého. Paninka nebo samolibá esoterička může mít sebelepší představy, ale pokud ona sama je vnitřně na úrovní astrálního strašáka nebo duchovní spodiny, tak nemůže počítat s tím, že jí do života bude přiveden muž s opravdovým charakterem rytíře. Poukazují na to jak má pravý muž vypadat a když na něj narazí, tak ho ani nepoznají. Ba naopak, mnohdy se vůči němu postaví nepřátelsky či dokonce nenávistně, což dokazuje, že stojí částečně nebo úplně na straně temna a proto ta nenávist proti tomu kdo celé stojí správně v zákonech stvoření a nemůže proto mnohé zkřiveniny a samolibosti tolerovat a podporovat. Na jedné straně tedy exhibičně volají po pravém muži a na straně druhé skrz svůj vnitřní stav nejsou schopny jej snést.

Chtěly by pravého muže, pravého rytíře, ale ne podle zákonů stvoření, ale podle svých samolibých představ. Rytíře, který by toleroval jejich nízkost a jejích setrvávání v pošetilé samolibosti, kterou se opájejí. Pravého rytíře si může do života přitáhnout pouze pravá žena. Žena která se zachvívá v paprsku čistoty a ušlechtilosti. Tedy ta, která má čisté a ušlechtilé myšlení a cítění a projevuje se to ve všem i navenek, tedy i v oblékání... která usiluje vřadit se cele do zákonů stvoření a tím se stát pravou ženou.

Jsou samozřejmě i muži, kteří předstírají, že jsou praví, ale tito dělají ústupky pokřiveným ženám anebo přímo lechtají jejích ješitnost, aby získali jejich sympatie a přízeň např. mnozí esoterici či astrologové, kteří takto získávají stoupence či živnost a klienty. Tyto klientky a stoupenkyně se rády sluní v těchto samolibých kroužcích, kde se sice předstírá duchovní zájem, kde ale v první řadě jde o sebepodkuřování a opájení se svým vlastním já. I v tom se projevuje zákon stejnorodosti, namísto pravých rytířů jsou přivábený do kroužků vypočítavých kutilů, kteří těží na jejich slabostech a ješitnosti.

Také muž, který hledá ženu jen jako výstavní kus či objekt uspokojení, obdrží ženu, která je vnitřně na úrovni lehké děvy (takových je dnes mnoho), tedy takovou, která nehledá lásku, ale jen finanční zajištění.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:28 #24 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Uvědomte si prosím vás, vy kteří to myslíte vážně se svým duchovním hledáním, že vnitřní cítění je vlastní POHYB vašeho ducha, duše. To znamená, že hluboká touha po Pravdě a snaha poznat zákony stvoření a především žití podle nich je souznačná s duchovní chůzí ke Světlu. V tom je vysvětlení proč většina lidí po smrti zůstává trčet blízko země v astrálu. Byli duchovně líní, tedy se duchovně nehýbali a proto po odložení pozemského těla se ono cítění stane skutkem a realitou. Pokud neměli v citu vážnou touhu po Pravdě a Světle, tak se to projeví.

To co člověk skutečně cítí ve svém nitru je skutečný duchovní pohyb, který po smrti se stane realitou. Žel právě na tento vnitřní život téměř nikdo nedbá. Pokud se někdo plácal v nějakých zbloudilých esoterických naukách, tak se to po smrti také projeví tím, že bude bloudit zmateně sem a tam. Právě kvůli cítění jsme na zemi... uzrát a jít zpět domů do duchovní říše. Lidstvo to obrátilo naruby. Na to nejdůležitější na cítění se nedbá a ze svého hmotného nástroje rozumu si lidé udělali modlu a spoutali se jím. Blíží se čas kdy lhůta vyprší. Kdo se nedokáže zavčasu vyprostit ze hmotnosti, prožije společně s hmotou rozklad, což je to nejhorší co se může člověku stát, přestane existovat jako duchovní osobnost.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:29 #25 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Je to Boží milost, to co se nyní děje. To, že se temno odhaluje a všem ukazuje (sympatie s chlípnými prozápadními ideologiemi, vlastizrádci a pod.). Boží síla, nově vniknuvší do stvoření, nutí každého, aby ukázal co skutečně nosí ve svém nitru.
Navíc k tomu u těch co se stavějí na stranu temna dochází k zúženému chápání a jsou na svou zvrácenost ještě hrdí, viz například udávače, kteří se tím chlubí a pod. Je to milost pro nás, kteří jsme ještě normální, abychom tyto trabanty temnot mohli snáze poznat a vidět v celé jejich zvrácenosti. Jestliže se postavíte na stranu temnot a tedy chladného vypočítavého rozumu, tak se zřítíte s nimi do záhuby. Je to ale samočinné dění skrz zákon stejnorodosti. Ti kteří jsou ještě v nitru živí se sami postaví na stranu normálních, cítících lidí. Odcítit zákony stvoření v tom spočívá pravé lidství, na rozdíl od bezduchých materialistických atrap, které tento svět zpustošily a vedou jej i sami sebe do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:29 - 30. říj 2018 23:02 #26 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Rytířem není ten kdo má přes biceps 50 cm. Velké přepěstované bicepsy svědčí o vygumované hlavě a vnitřní prázdnotě. Rovněž nafintěna fiflena a exhibicionistka není pravou ženou.

Rytířství to je více než pár hodin v tělocvičně. Aby mohl muž skutečně obdržet rytířství shůry ze Světla, tak musí splnit mnohém více... musí v první řadě se vřadit do zákonů Boží Vůle a poté bez ohledu na ostatní, vždy na první místo klást jen splnění této vyšší Vůle, tedy Pravdy. Musí onu Pravdu milovat a být pro ní schopen nasadit život. Trvalé po čtyřiadvacet hodin denně musí být na stráží a v bdělosti svým duchem, svým cítěním musí být trvalé u milované Pravdy a tím držet stráž... toto vyžaduje mnohem více síly než pár hodin v tělocvičně. Teprve potom může ze Světla obdržet rytířství, což se duchovně projeví i v patřičných formách.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:29 #27 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Zamyslel se už některý z rozumářů a materialistů nad tím proč údajně MRTVÁ hmota stvořila krásu? Krásu přírody, květiny, kterými se lidské oko může oblažovat? A jak tato MRTVÁ hmota stvořila živého cítícího člověka? Jak může mrtva hmota stvořit živého lidského ducha schopného cítění? PROČ dala MRTVÁ hmota člověku schopnost vnímat tuto krásu? Jakým způsobem tato mrtvá hmota toto vše promyslela a stvořila? Jak to, že výrobek, tedy cítící živý člověk, je na vyšší úrovní, než jeho zdroj, tedy údajně ona MRTVÁ hmota?

Jestliže si lidé nechají skrz svou vnitřní lenost namluvit takové nesmysly, tak pak není divu, že se vše řítí do záhuby. Tato údajně MRTVA hmota vložila do stvoření své zákony a pokud je člověk nezačne respektovat, tak nikdy nezaznamená trvalý úspěch.

Kdyby na počátku nebylo něco, tedy byla by nicota, tak by z této nicoty nemohlo něco vzniknout. Z toho vyplývá, že něco bylo věčné. Tedy jsme se dostali jednoduchou logikou k faktu, který omezený lidský mozek není schopen pochopit. Chtě nechtě musí mozek uznat, že něco bylo věčné a že tedy existují věci na které lidský mozek není stavěn. A skutečně je tomu tak, mozek je pouze nástroj pro člověka ve hmotném světě. Rozum pochází z hmotného mozku a proto může chápat jen hmotné věci. Pochopit věci mimo hmotu, může jen onen cítící lidský duch, pokud není zotročen oním domýšlivým rozumem.
Poděkovali: Jaromír Kožehuba

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:30 #28 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Občas slyším, že jakékoli náboženství je nebezpečné. Je zvláštní, že toto říkají ti, kteří podlehli té nejnebezpečnější ideologii a jsou tedy nejvíce ze všech zotročení - materialisté. Materialismus je tou nejnebezpečnější ideologii, která kdy byla na světě.

Náboženského fanatika každý trochu normální člověk pozná a bude se mu vyhýbat. Ale materialismu podlehl téměř celý svět. Stoupenci materialismu jsou ti nejnebezpečnější sektáři a fanatici, kteří kdy byli na zemi. Oni zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Nebezpečí spočívá v těžkém odhalení vysokého stupně nebezpečnosti této zhoubné ideologie. Materialisté si přivlastnili právo na vedení a prosazování svého světonázoru... lidstvo jim podlehlo a je jimi vedeno pomalu a jistě do záhuby.

Proto náboženský fanatik není pro normálního člověka nebezpečný, ale stoupenec materialismu je tím nejnebezpečnějším sektářem v celé historii lidstva. Lidé by si už konečně mohli sundat klapky z očí. Celé dějiny dokazují i přítomnost zcela zřetelně svědčí o tom, že pokud necháte materialisty u moci, tak tento svět zahubí. Tito nebezpeční sektáři popřeli Boha, zakázali ho ve školách, zakázali jeho zákony. Učí děti, že Stvořitel neexistuje. Postavili se proti svému Stvořiteli. Postavili se proti Bohu a jeho Lásce, proti Kristu.

Věřící očekávají příchod antikrista. Nevidí, že už je dávno tady. Kdo asi může být Anti-Krist? Antikristi jsou stoupenci té nejnebezpečnější ideologie, která kdy byla na zemi... jsou to fanatici materialisté a rozumáři. Antikristi rozumáři ukřižovali Krista a dodnes jej křižují.

Toto je nejnebezpečnější ideologie na světě materialisté a rozumáří a nikoli náboženští fanatikové. Náboženskému fanatikovi se normální člověk vyhne, ale materialismus lidem vlezl všude, do vedení národa, do rodiny, do škol... a lidé to nevidí. Proto ten vysoký stupeň nebezpečí... jistá záhuba a lidé ji nepoznávají, ještě si od ní nechávají říkat a určovat co je správné... od těch nejomezenějších tvorů materialistů. Pokud nechcete zahynout, tak si musíte do vedení národa zvolit lidi, kteří mají úctu ke svému Stvořiteli a kteří dodržují Desatero Božích přikázání. Citové a jadrné lidi. V opačném případě nepotřebujete žádné věštce a jasnovidce, protože přijde jen jeden konec... záhuba.
Poděkovali: Jaroslav Stano

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:30 #29 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Mnozí chytří lidé argumentují, že náboženství a víra jsou pro nevzdělané, případně pro neúspěšné lidi. No v podstatě mají pravdu, protože tomu tak dnes u mnohých je a je to tak dobře. Stoupenci té nejnebezpečnější sekty rozumáři a materialisté si zmrzačili mozky. Rozumem pocházejícím z hmotného mozku lze chápat pouze hmotné věci, proto byl rozum člověku dán, aby ve hmotě rozum používal, nikoli aby se jím nechal zotročit, jak se stalo. Proto mnozí lidé si zvolí do inkarnace raději omezenější rozumové schopnosti či bídnější podmínky a tím neúspěch mezi materialisty, aby snáze se u nich mohl projevit citový život a víra v Boha (namísto oné rozumové šelmy 666) a nemuseli potom společně s fanatiky materialisty zahynout až tito budou seškrábnutí na cestu do rozkladu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:30 #30 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Proč narůstá počet temných, zlých "lidí" případně s různými chlípnými retardacemi? Ony genderové výstřelky dnešní doby? Velice ve zkratce:
Za normálních okolnosti jsou tito nízcí tvorové udržování po odložení pozemského těla hluboko v jemnohmotných sférách a tam se vyžívají ve svých chlípnostech pouze mezi sobě rovnými. Z těchto úrovní se neměli nikdy dostat k inkarnaci na zemi. Ale protože lidé na zemi se páří jako zvěř, či jinak se oddávají vášním a výstřelkům, tak tímto skrz zákon stejnorodosti vytvořili jemnohmotné mosty do těchto nízkých úrovní a podali oněm nízkým duším ruku. Tyto mohly vtrhnou na zemi a s jásotem nyní obývají její větší část.
Poděkovali: Jaroslav Stano

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:307
Včera:227

Právě přítomno lidí
6

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat