Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Bible a její výklad

Více
30. dub 2019 09:09 - 30. dub 2019 14:28 #510 napsal Pavel Krajíček
Mám dvě bible a každou na jiné poznámky. Jednu pro své poznámky, co se mi v bibli líbí a mě oslovuje a druhou kde jsem si nyní začal označovat argumenty proti církevním bludům. Ty bludy jsou z větší částí až v těch dopisech. Zdá se mi, že mnohdy jsou v rozporu se samotnými evangelii. Jeden příklad za všechny. Ježíš říká, že ne každý vejde do království nebeského, ale pouze ten kdo koná vůli jeho Otce, kdežto v těch dopisech čteme různé bláboly, že ne ze skutků, ale z víry je člověk spasen apod. Tak si to nyní označují a budu moci pak argumentovat, že komu lidé věří? Ježíši nebo jeho církevním následovníkům?

Tedy ne že by mě to bavilo se s nimi vadit, také se nevadím (vadit=hádat se, někteří to slovo nepochopili). Dám pár věcných argumentů a když to nikam nevede, tak hovor ukončím. Začal jsem si to nyní tak označovat s ohledem na Abdrushinova slova:

"Lidé! Až přijde hodina, ve které musí podle Boží vůle na zemi nastat očista a rozdělení, tak dávejte pozor na vám zaslíbená, z části nadpozemská znamení na nebi! Nenechte se pak mást těmi lidmi a také církvemi, kteří se již dávno oddali Antikristu."

Aby až to přijde jsem se orientoval i trochu v těch jejich bludech.


No a včera jsem úplně náhodou na něco narazil. Je to asi maličkost a asi běžnému čtenáři bible to nic neřekne. Čteme v ekumenickém překladu:

Jan 14:19 Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.

jenže jsem zjistil, že v originále (ČSP) to stojí takto:

Jan 14:19 Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne (u)vidíte, protože já žiji a také vy budete žít.

V originále je slovo vy však mne vidíte. Tam je sice u před tím slovem, ale je kurzívou a to znamená, jak píšou ve vysvětlivkách, že je tam pro lepší porozumění. ČSP (český studijní překlad) to alespoň napíše, že je to vsuvka. Ekumenický si to převyprávěl podle sebe, stejně jako Hnutí Grálu svůj překlad PG.

Takže ta věta přece nyní dává jiný smysl: Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne vidíte, protože já žiji a také vy budete žít.

Je tam vidět, že Ježíš se dívá na sebe z pohledu věčné "duše" ne hmotného těla. Až ho ukřižují, tak ho svět neuvidí, ale oni učedníci, protože jsou živí (vnitru) jej vidí, stále jej vidí, bez ohledu na to, jestli má pozemské tělo nebo ne. Tedy nehovoří o nějakém zmrtvýchvstáni a že jej proto uvidí všichni, ale jen ti, kteří jsou vnitru živí, jako učedníci.

vy však mne vidíte, protože já žiji... žije, nikdy nezemřel a nezemře, jak se jeví, zemře jen pozemské tělo.

Ta ekumenická věta dává jiný smysl: Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.

Ta hovoří o nějaké uzření, což říká, že někdo kdo nebyl vidět se najednou zjeví k uzření. Více to podporuje ono zmrtvýchvstáni.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Poslední příspěvky

Nové články

Pojem čistoty

Pojem čistoty   Dr. Věra Bezděková   Sledujeme-li trochu své nazírání na věci a události, zjistí­me, že naše myšlení zvyklo si všímati nejprve všeho, co se týká hmoty.Jsme na p...

Manželství

Manželství   Dr. Věra Bezděková   Jedním z palčivých problémů dneška je manželství, rodina. Vidíme na jedné straně státy, které sice hlásají návrat k rodině, ruší však intimitu...

Náboženství lásky

Náboženství lásky   Věra Bezděková   Jednou z největších překážek, která nám působí mnoho bolesti, je naše já. Je vždy velmi citlivé pokud jde o tzv. osobní prestiž. Citlivost ...

Smysl ženství

Smysl ženství   Věra Bezděková   Názor, že žena má na této zemi především úkol matky, je již tak vžitý, že jen zřídka se některá z žen samých zamyslí nad tímto názorem. Dnes z...

Co hledáme?

CO  HLEDÁME ? Věra Bezděková   Ohlédněme se okolo sebe a poslouchejme hovory žen: pomluvy letí od úst k ústům, problémy módy, otázky kuchyně, spory se služebnictvem, děti zlobí,...

Služba Grálu

  Přednáška z 24. ledna 1932 Služba Grálu   od Augusta Manze     „Na nejvyšším výchozím bodě věčného Duchovně-Bytostného stojí Hrad Grálu, duchovně viditelný, hmatatelný, pr...

Pokora

Pokora   Lucien Siffrid   V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se...

Zázrak všedního dne

Zázrak všedního dne   Lucien Siffrid   Všední den! Vše - den! Den Všehomíra! To znamená státi jako vědomá jednotka ve vesmíru, v duchu bdělá a živoucně působící v zázračném stv...

Musím mať pravdu!

Musím mať pravdu!   Lucien Siffrid   Dnešný úpadok našej kultúry je v hlbokom rozpore s dianím podľa vôle Božej, pretože ona podporuje vývoj a výstavbu. Je teda čosi nesprávneh...

Žít a milovat

Žít a milovat   Lucien Siffrid   Obě tato slova - žít a milovat se ukrývají v celém tajemství našeho bytí. Jedno je od druhého neodmyslitelé. Láska jde ruku v ruce s žitím - a ...

Návštěvy

Dnes:309
Včera:227

Právě přítomno lidí
7

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat