Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Komentář k Novému zákonu

Více
15. kvě 2019 19:38 - 15. kvě 2019 20:01 #526 napsal Pavel Krajíček
Diskuze ke spisu Komentář k Novému zákonu

Tak mě napadla taková věc, zapojit vás do spolupráce. Více hlav... takže jsem dosud vytvořené články zveřejnil.

viz celá kategorie: pravelidstvi.cz/index.php...

ale jsou zatím přístupné až po přihlášení, jen pro registrované uživatelé. Samozřejmě až to bude hotové, tak zveřejním pro všechny, i pro nepřihlášené.

Takže čtěte a pokud vás něco napadne, tak napište, buď zde do diskuze nebo pokud jste ostýchavější, tak mi do vzkazu. Nebojte se, jakýkoli podnět může být vhod. Např. pokud si pamatujete nějaký vhodný text ze životopisů, který nějak objasňuje něco z bible, tak sem s tím. Já sám jsem už několik citaci ze životopisů do článků zahrnul i ze samotného PG.

Jedno riziko tohoto předčasného zveřejnění je v tom, že si to nyní přečtete a potom až to bude hotové už se vám nebude chtít. A určitě to dozná ještě mnoho změn. Já téměř každý den v těch článcích něco měním, přepisuji, doplňuji apod.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. kvě 2019 15:48 - 17. kvě 2019 17:34 #528 napsal Pavel Krajíček
Dnes jsem načal 12. článek (ještě není hotový, tak není zveřejněný, už je zveřejněný pro registrované) a tam jsem došel k Matouš 20:28. A to je něco teda. Nevím jestli jsem se o tom už zmiňoval někde dříve, protože o tom už vím delší dobu. Tam se katolická církev uchýlila k přímému podvodu falšování. Zkopíruji vám text, který jsem zatím sepsal do článku k tomuto verši:
=====
Matouš 20
28 Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Tady se stalo něco neuvěřitelného. Katolické církvi už nestačil jen falešný a pokřivený výklad, ale uchýlila se zde přímo k podvodu a falšování. Přepsala si text ke svému obrazu:

28 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

viz katolický překlad nového zákona a také Katechismus katolické církve str. 121 a 162. Jako ti nejsprostší lháři a podvodníci, ostatně oni jimi jsou, když si dovolili překrucovat Slovo k sobeckým účelům, si bezostyšně přepsali text v bibli, který se jim nehodí a tím jen korunovali svou zvrácenou činnost.

Jestliže v originále stojí: dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak to znamená za ty, kteří přijmou jeho Slovo a budou podle něho žít! Tedy to opět potvrzuje ona slova: Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Katolické církvi se to nehodilo do její falešné nauky a tak se zde uchýlila k podvodu a falšování a přepsala si to na "všechny"

Ježíš samozřejmě se mohl stáhnout do ústraní a smrti na kříží se tak vyhnout. Tím by ale jeho činnost časem upadla v zapomnění. Tím, že položil život za to co hlásal, ostatní jen utvrdil o pravdivosti svých slov. To byl důvod proč se nechal ukřižovat. Ovšem církev, která už dávno slouží antikristu, aby získala vliv na líné ovce, tak si výklad překroutila k obrazu svému. Předhodila shnilošům laciné smytí hříchů, zavražděním čistého a spravedlivého. Že to odporuje každému citu pro Spravedlnost a tím i Božím zákonům ve stvoření to shnilým církevníkům nevadí... hlavně, že někdo jiný za ně pere jejich špinavé prádlo.
=====

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. kvě 2019 14:11 #529 napsal Oldřich Pružina
Pane Krajíčku, je to bezvadné, dáváte si s tím práci, ale stojí to za to. Tato uvedení omylů na pravou míru sice bude číst jen ten, který se k tomu vzchopí, a kdo v sobě má ještě touhu po Pravdě, ale každá zachráněná duše znamená to, co jste pro ní udělal, pro Pána jste udělal. Já zatím nemám co dodat, zvažujeme podobně, a tak pokračujte. Chcete také udělat nakonec komentář i k Janovu zjevení? To už církev a církevníci nechápou vůbec. Přestože už hned v začátečním zvolání je napsáno, že /parafrázuji z hlavy/ .."pozdrav od Toho, který přichází, a od Ježíše Krista". Apokalypsa je pro církevníky totálním rébusem. O.P.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. kvě 2019 14:23 - 17. kvě 2019 14:28 #530 napsal Pavel Krajíček
No vidíte... Zjevení Janovo, vůbec jsem nad ním ještě neuvažoval. Ale my máme přece Zjevení nově nadiktováno v životopisech. Tedy konktrétně na našem webu je to pod Články - Z prastvoření - Zjevení Janovo .

Ale uvidím... zkusím se pak podívat co k tomu vlastně říká církev, ještě jsem kolem toho nic nečetl. A asi udělám krátký komentář s odkazem na ono nově přijaté Zjevení. Tam jsem vlastně před časem vepsal i ono číslování kapitol a veršů, aby to bylo shodné s bibli... no a nyní se to bude i hodit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. kvě 2019 15:27 #532 napsal Oldřich Pružina
Církevníci jsou z něho zcela zmateni, proto z něj raději ani moc necitují, jen zřídka, a hlavním věcem se vyhýbají.
Ano, máme nové Zjevení, ale většina lidí o něm možná neví, a znají jen to z Nového zákona.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. kvě 2019 15:58 - 19. kvě 2019 17:26 #533 napsal Pavel Krajíček
Ano to naše nové Zjevení tam tedy určitě dám celé potom na konec. Právě se chystám, že si asi co nevidět koupím tento církevní komentář: www.megaknihy.cz/krestans... od Autor: Jiří Mrázek

Ten pan Mrázek to je věc... docent.
Mám doma už asi dva roky jeho komentář k Matoušovi www.megaknihy.cz/krestans... a právě ho používám a občas jsem i z něho citoval v oněch článcích, které nyní sepisuji.

Jinak něco málo jsem už nyní i nahlédl do katolické bible ke Zjevení a ano, např. oni těch sedm světových částí zasazují na zemi. Přitom se jedná o sedm vesmírných bloků... oni prostě vše duchovní co nemohou pochopit rozumem, tak to zpozemští, aby jim to bylo bližší.

Také jsem dnes dokončil a zveřejnil 13. článek pro Matouše: pravelidstvi.cz/index.php...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. kvě 2019 09:43 - 27. kvě 2019 18:28 #544 napsal Pavel Krajíček
Tak komentář je z větší části hotovy a zveřejněn pro všechny zde: pravelidstvi.cz/index.php...

Ještě přibudou asi dva články. Jeden určitě, už je založený, ještě není zveřejněn, bude se jmenovat 19) Pavel a jeho listy.
==
doplnění: Tak článek 19) Pavel a jeho listy už je tam.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Poslední příspěvky

Nové články

Pojem čistoty

Pojem čistoty   Dr. Věra Bezděková   Sledujeme-li trochu své nazírání na věci a události, zjistí­me, že naše myšlení zvyklo si všímati nejprve všeho, co se týká hmoty.Jsme na p...

Manželství

Manželství   Dr. Věra Bezděková   Jedním z palčivých problémů dneška je manželství, rodina. Vidíme na jedné straně státy, které sice hlásají návrat k rodině, ruší však intimitu...

Náboženství lásky

Náboženství lásky   Věra Bezděková   Jednou z největších překážek, která nám působí mnoho bolesti, je naše já. Je vždy velmi citlivé pokud jde o tzv. osobní prestiž. Citlivost ...

Smysl ženství

Smysl ženství   Věra Bezděková   Názor, že žena má na této zemi především úkol matky, je již tak vžitý, že jen zřídka se některá z žen samých zamyslí nad tímto názorem. Dnes z...

Co hledáme?

CO  HLEDÁME ? Věra Bezděková   Ohlédněme se okolo sebe a poslouchejme hovory žen: pomluvy letí od úst k ústům, problémy módy, otázky kuchyně, spory se služebnictvem, děti zlobí,...

Služba Grálu

  Přednáška z 24. ledna 1932 Služba Grálu   od Augusta Manze     „Na nejvyšším výchozím bodě věčného Duchovně-Bytostného stojí Hrad Grálu, duchovně viditelný, hmatatelný, pr...

Pokora

Pokora   Lucien Siffrid   V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se...

Zázrak všedního dne

Zázrak všedního dne   Lucien Siffrid   Všední den! Vše - den! Den Všehomíra! To znamená státi jako vědomá jednotka ve vesmíru, v duchu bdělá a živoucně působící v zázračném stv...

Musím mať pravdu!

Musím mať pravdu!   Lucien Siffrid   Dnešný úpadok našej kultúry je v hlbokom rozpore s dianím podľa vôle Božej, pretože ona podporuje vývoj a výstavbu. Je teda čosi nesprávneh...

Žít a milovat

Žít a milovat   Lucien Siffrid   Obě tato slova - žít a milovat se ukrývají v celém tajemství našeho bytí. Jedno je od druhého neodmyslitelé. Láska jde ruku v ruce s žitím - a ...

Návštěvy

Dnes:94
Včera:382

Právě přítomno lidí
6

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat