Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Básně - Hermann Wenng

Více
24. kvě 2019 08:16 #538 napsal Pravé lidství
41. PROSBA

Ó Pane, nyní se ke spánku uložím –
prosím Tě, nechť zřít mne ve snu Tvou nádheru!
Dovol mi Pravěčný, ať uslyšeti smím
šumně Tvé stvoření jásati ve sboru!
Kol nás až hlasitě den opět zavíří,
v němž duch s hmotou vede tak tvrdý boj,
tu smysly naše ve tmu se ponoří
a zastřen pro nás je věčného Světla zdroj!
Když však se k zemi níž noc tichá zase snáší
a hvězdy nesčetné se na obloze zatřpytí,
pak duše k Tobě Pane, prosebně se vznáší
blíž ke Světlu, jež silou poznovu ji nasytí!
Ó Pane, nechť mne zříti Tvoji nádheru –
a kráčet Tvého duchovního Světla stopami,
naslouchat hudbě znějící ze sféry ve sféru,
jež celým vesmírem se šíří Tvými cestami!
Dej duši mojí rozprostříti křídla
a prostoupit ji Světla žárem docela!
Až ztichne krev, kypící z šumného vřídla
a spánek hluboký je odpočinkem pro těla!
Ó Pane, dopřej mi spatřit Tvou nádheru,
a v záři nebeského Světla putovati –
abych pozemskou tíhu času a prostoru,
její spory a bídu dovedl překonati!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2019 12:49 #684 napsal Pravé lidství
42. PÁNOVI!

Ó Pane, kdybychom nebyli ach,
před Tebou menšími než pouhý prach!
Kdybychom alespoň málo svým mohli zváti,
abychom aspoň něco mohli Tobě dáti!
Dar Tvého dobra jsme však z vlastní viny
nevyužili, ale rozbili ve střepiny.
Nyní, chvějíce se před Tebou stojíme
a kam uschovati střepiny, nevíme!
Dílem vlastním jsme se pyšnit chtěli,
leč nevíme, jak bychom ta střípka sestaviti měli!
Kdysi bohatě jsme vyšli Tebou obdařeni,
teď stojíme přede dveřmi, zchudlí, váhaví a zahanbeni!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2019 12:49 #685 napsal Pravé lidství
43. KVĚTINY

Chceš snad čekati
až laskavě dovolí Ti
pozemšťan jiný,
v záhradě květiny
pěstovati?
Ovšem, Ty žel musíš vyčkávat,
bys o květiny směla pečovat!
Neboť nemáš vlastní zahradu
a běh Tvého pozemského osudu
nedopřál Ti tuto výsadu!
Přece však, mé dítě milé,
nemusíš vyčkati chvíle
až v záhradě tohoto světa,
za slunného jara a léta
pokvetou pro Tebe květiny bílé.
Vždyť v záhradě Tvé duše,
sémě zaseté
v tisíce poupat a květů rozkvete.
Jsou to květy, jež se rozvíjejí
ve Světle Pravdy, vždy nádherněji,
květiny, jež do výšin se pnou
a Tebe sebou vzhůru pozvednou!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Róbert Štefunko

Poslední příspěvky

Nové články

Služba Grálu

  Přednáška z 24. ledna 1932 Služba Grálu   od Augusta Manze     „Na nejvyšším výchozím bodě věčného Duchovně-Bytostného stojí Hrad Grálu, duchovně viditelný, hmatatelný, pr...

Pokora

Pokora   Lucien Siffrid   V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se...

Zázrak všedního dne

Zázrak všedního dne   Lucien Siffrid   Všední den! Vše - den! Den Všehomíra! To znamená státi jako vědomá jednotka ve vesmíru, v duchu bdělá a živoucně působící v zázračném stv...

Musím mať pravdu!

Musím mať pravdu!   Lucien Siffrid   Dnešný úpadok našej kultúry je v hlbokom rozpore s dianím podľa vôle Božej, pretože ona podporuje vývoj a výstavbu. Je teda čosi nesprávneh...

Žít a milovat

Žít a milovat   Lucien Siffrid   Obě tato slova - žít a milovat se ukrývají v celém tajemství našeho bytí. Jedno je od druhého neodmyslitelé. Láska jde ruku v ruce s žitím - a ...

Hrubý zlořád

Hrubý zlořád   Hermann Wenng   Bylo to v létě roku 1936, kdy se po několik dní psalo v novinách o "dramatu", jež se odehrálo na severní stěně švýcarské hory Eigeru, části masiv...

Lenost stoupenců Hnutí Grálu

  Lenost stoupenců Hnutí Grálu         napsal: Pavel Krajíček       Ještě se vrátím k lenosti stoupenců Hnutí Grálu. Kdysi u nás na webu PG se registrovali příznivci Ko...

Rozum

Rozum   Lucien Siffrid   Rozum, který měl být pod vládou ducha jeho věrným pomocníkem a měl k tomu všechny podmínky, aby cílevědomou činností na zemi urovnával cesty svému duch...

Na hranici logického myšlení

Na hranici logického myšlení   Lucien Siffrid   Myšlení, tedy systematická činnost mozku, musí při logické výstavbě všech poznatelných závěrů, odvozených z pořádku ve všehomíru...

Myšlení

Myšlení   Lucien Siffrid   Dosavadní myšlení nás lidí nebylo žádným opravdovým myšlením. Pohybovalo se pouze namáhavě od jedné teorie poznání ke druhé, při čemž různé teorie ud...

Návštěvy

Dnes:32
Včera:169

Právě přítomno lidí
6

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

   
 • Jak poznat dezinformační weby?
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 02.04.2019 11:50
  "Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni ...

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Tomáš Stodůlka Tomáš Stodůlka 13.01.2019 20:32
  Toto mne také minule napadlo. Není to jen tak, dostat se k těmto fotografiím. A jistě to má svůj ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat