Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

16. Lze doporučit okultní školení?

16. Lze doporučit okultní školení?

Tato otázka musí být zodpovězena absolutním „ne“. Okultní školení, ke kterému se všeobecně počítá cvičení k dosažení jasnovidnosti, jasnoslyšnosti atd., je překážkou k vnitřnímu svobodnému rozvoji a ke skutečnému duchovnímu rozmachu. Co je tím možné vypěstovat, ukazuje se v minulých dobách u takzvaných mágů*(Kouzelníků), jakmile mělo školení poněkud příznivý průběh.

Je to jednostranné tápání zdola nahoru, přičemž nikdy nemůže dojít k překročení takzvaného pozemského okruhu. Při všech těchto událostech, dosažitelných za určitých okolností, bude se jednat vždy jen o věci nižšího a nejnižšího druhu, které člověka samy o sobě nemohou vnitřně přivést výše, ale mohou ho snadno svést.

Člověk je schopen tím proniknout jen do jemu nejblíže ležícího jemnohmotného okolí, jehož inteligentní bytosti jsou často ještě nevědomnější než samotní pozemští lidé. Všechno, čeho tím dosáhne, je, že se otevře jemu neznámému nebezpečí, před kterým zůstává chráněn právě neotevřením se.

Kdo se cvičením stává jasnozřivým nebo jasnoslyšným, bude v tomto nízkém okolí vidět nebo slyšet často také věci, které mají vytvořit dojem vysokého a čistého, a přece jsou od toho daleko vzdáleny. K tomu ještě přistupuje vlastní, cvičením ještě více podrážděná fantazie, která také vytváří okolní prostředí, které žák pak skutečně vidí a slyší, a zmatek je tu. Takovýto člověk, stojící na nejistých nohou vlivem umělého školení, nemůže to odlišit, nemůže při nejlepší vůli rozeznat ostrou hranici, táhnoucí se mezi pravdou a klamem, jakož i tisíceré možnosti tvořivé síly v jemnohmotném životě. K tomu přichází nakonec ještě nízké, pro něj bezpodmínečně škodlivé vlivy, kterým sám sebe, dobrovolně, s velkou námahou otevřel, kterým nemůže vzdorovat vyšší silou, a tak stává se brzy vrakem zbaveným kormidla na neznámém moři, který pro všechno, s čím se setká, může být nebezpečný.

Je to tedy přesně tak, jako kdyby člověk nemohl plavat. Je plně schopný, zcela chráněn v loďce, plout jemu neznámým živlem. Srovnatelné je to v pozemském životě. Vytáhne-li však během plavby prkno z loďky ho chránící, tak protrhne do své ochrany díru, skrze kterou pronikne voda, jeho ochrany ho zbaví a strhne dolů. Tento člověk, v plavání nezkušený, stává se tím jen obětí neznámého mu živlu.

Takový je postup okultního školení. Člověk tím vytahuje jen prkno ze své, chránící ho lodi, avšak neučí se plavat!

Jsou však také plavci, kteří se nazývají mistry. Plavci v tomto oboru jsou takoví, kteří v sobě nesou již hotovou vlohu a určitým školením jí podali ruku, aby ji přivedli k uplatnění, hledajíce, jak ji co nejvíce rozvinout. V takových případech spojí se tedy více méně hotové vlohy s umělým školením. Avšak také u nejlepšího plavce jsou vždy stanoveny dosti úzké hranice. Odváží-li se příliš daleko, tak mu ochabnou síly a je nakonec právě tak ztracen, stejně jako neplavec, jestliže... mu, stejně jako neplavci, nepřijde pomoc.

Taková pomoc může však v jemnohmotném světě přijít jen ze světlých výšin, z čistého duchovna. A tato pomoc opět se může přiblížit pouze tehdy, když ten, kdo se nachází v nebezpečí, dosáhl ve svém duševním vývoji určitý stupeň čistoty, se kterým se tato může spojit k opoře. A takovéto čistoty se nemůže dosáhnout pokusy v okultním školením, nýbrž může nastat jen povznesením pravé vnitřní morálky ve stálém pohledu vzhůru k čistotě Světla.

Sledoval-li člověk tuto cestu, která ho časem postupně přivede k určitému stupni vnitřní čistoty, což se pak přirozeně odráží také v jeho myšlenkách, slovech a skutcích, tak dostává se mu pozvolna spojení s čistějšími výšinami a odtud ve vzájemném působení také umocněné síly. Tímto má přes všechny mezistupně spojení, jež ho udržuje a jehož se může přidržet. Netrvá to pak dlouho a je mu poskytnuto bez vlastní námahy všechno, co se plavci marně snažili dosáhnout. Avšak s opatrností a obezřetností, která spočívá v přísných zákonech vzájemného působení, aby toho vždy dostal právě jen tolik, kolik je schopen dát v přinejmenším stejné míře odezvy, čímž je každé nebezpečí předem vyloučeno. Konečně stává se oddělující přepážka, která se dá srovnat s prkny lodě, tenčí a tenčí a nakonec zcela odpadne. To je pak ale také okamžik, kdy člověk, stejně jako ryba ve vodě, se v jemnohmotném světě až vzhůru ke světlým výšinám cítí zcela jako doma. To je jediná správná cesta. Všechno předčasně dosažené umělým cvičením je při tom chybné. Jen rybě ve vodě není voda nikterak nebezpečnou, protože to je „její živel“, pro který v sobě nese veškerou výzbroj, které školený plavec nemůže nikdy dosáhnout.

Provádí-li člověk školení, tak předchází jeho započetí dobrovolné rozhodnutí, jehož následkům je pak podroben. Proto také nemůže počítat s tím, že mu musí být pomoženo. Mohl se předem svobodně rozhodnout.

Avšak člověk, který k takovému školení podnítí jiné, kteří jsou pak vydáni napospas nebezpečím nejrůznejšího druhu, bere na sebe velkou část následků jako vinu od každého jednotlivě. Ke všem je jemnohmotně připoután. Neodvolatelně musí po svém pozemském úmrtí dolů k těm jež ho předešli, kteří podlehli nebezpečí, až k tomu, který při tom klesl nejhlouběji. On sám není schopen stoupat dříve, než každému jednotlivci opět pomůže vzhůru, bludnou cestu napraví a kromě toho také než se tímto zameškané dohoní. To je vyrovnání ve vzájemném působení a současně pro něj cesta milosti, kterou napraví křivdu a povznese se.

Působil-li v tom nějaký člověk nejen slovem, ale i písmem, tak ho to zasáhne ještě hůře, protože tyto spisy dále působí neštěstí i po jeho pozemském úmrtí. Musí pak v jemnohmotném životě vyčkat, až tam nepřichází nikdo další, který se jeho spisy nechal uvést v omyl, a kterému by proto měl pomáhat opět vzhůru. Při tom mohou uběhnout staletí.

Tím však není míněno, že oblast jemnohmotného světa má zůstat v pozemském životě nedotčena a uzavřena!

Vnitřně zralým lidem bude vždy v pravou hodinu připadat, že se cítí jako doma v tom, co pro druhé skrývá nebezpečí. Oni smí spatřit Pravdu a předávat ji dále. Avšak při tom budou jasně přehlížet také ona nebezpečí, která hrozí těm, kteří chtějí okultními cviky jednostranně proniknout do nížin jim neznámé země. Oni nikdy nedají podnět okultnímu školení.

-

PG II.-11.

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován.

 

Návštěvy

Dnes:42
Včera:121

Právě přítomno lidí
3

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat