Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!

11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!

Poslední soud! Každé zaslíbení, které s ním souvisí, oznamuje vzkříšení všech mrtvých ke konečnému soudu. Avšak do pojmu výrazu byl těmito lidmi opět vložen omyl; neboť se to nemá nazývat: Vzkříšením všech mrtvých, nýbrž vzkříšením všeho mrtvého! To jest: Oživení všeho toho, co je ve stvoření bez pohybu, aby to ožilo pro Boží soud a v uvedení v činnost bylo povzneseno, nebo zahubeno!

Nyní nic nezůstane bez pohybu; neboť živá síla, která umocněna nyní proudí skrze veškeré stvoření, tlačí a tiskne; nutí všechno k pohybu. Tím zesílí také to, co doposud odpočívalo nebo dřímalo. To bude probuzeno, posíleno, a musí se tím uvést do činnosti a bude v probuzené činnosti takřka vytaženo na světlo, i když by se to chtělo skrývat. Lze také říci, že to samo vyjde na světlo a musí se ukázat, nemůže nadále dřímat, existuje-li to kdekoliv. Řečeno lidovými slovy: Vyjde to najevo!

Všechno v celém tomto stvoření se stane životem a činností skrze nové vniknutí Světla! Světlo při tom mocně přitahuje, lhostejno, zda se souhlasem nebo proti vůli toho, co ve stvoření v klidu spočívá, dokonce se snad skrývá, a také to nakonec s tímto Světlem přijde do styku, nemůže mu uniknout, i kdyby mělo křídla ranních červánků, tak mu žádné místo ve stvoření nemůže před tím poskytnout ochranu. Nic nezůstane neosvětleno.

V pohybu tohoto vzniknuvšího přitažení se však na tomto Světle musí roztříštit a musí shořet to, co nesnese jeho záření, co tedy v sobě samo již po tomto Světle netouží. Avšak to, co je obráceno ke Světlu, rozkvete a zesílí v čistotě svého chtění!

Tak je tomu také se všemi vlastnostmi těchto pozemských lidských duší.

Co se v nich v klidu doposud zdálo být mrtvé, co v nich dřímalo, člověku samotnému často neznámé, to bude s touto silou probuzeno a posíleno, stane se to myšlenkou a skutkem, aby se to podle svého druhu v této činnosti samo na Světle soudilo! Uvažte, že přijde k životu to, co také ve vás spočívá! V tom je vzkříšení všeho mrtvého! Živoucí soud! Poslední soud!

Musíte se při tom se vším v sobě vypořádat, musíte se očistit, nebo se rozplynout se zlem, když by ve vás nabylo převahy. Pak by vás zadrželo a s pěnivým sykotem se srazilo nad vaší hlavou, aby vás strhlo s sebou do propasti rozkladu; neboť nadále nemůže existovat v lesku Boží síly! — —

Dal jsem vám nyní Slovo, které ukazuje cestu, která vás v probuzení tohoto stvoření neomylně vede do světlých výšin a která vás nenechá klesnout, cokoliv se také stane, a bude se snažit vzplanout ve vás! Mějte ve věrném přesvědčení svůj pohled obrácen ke Světlu, a když jste správně pochopili mé Slovo a přijali ho do své duše, tak stoupejte klidně vzhůru ze zmatků, očištěni a obroušeni, oproštěni od všeho toho, co vám doposud mohlo bránit ve vstupu do ráje.

Proto bděte a modlete se, abyste si jasný pohled nedali zkalit ješitností a domýšlivostí, jakožto nejhoršími léčkami pro toto pozemské lidstvo! Střezte se! Jak jste (*) připravili půdu v sobě, tak se vám (*3x) stane!

-

PG I.-26

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován. 

(**) na takto označeném místě se v cenzuře nachází text (slovo, dvě) navíc.

 

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Rok 2020

...návod na přežití...

 

www.rok2020.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat