Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

60. Bezbytostné

60. Bezbytostné

Slovo „bytostné“ je tvůrčí výraz. Je tak obsáhlý, že lidský duch jakožto částice stvoření si o tom nikdy nebude moci udělat správný pojem.

Jako opak bytostného je uváděn výraz „bezbytostné“. Co znamená bezbytostné, nemůže si člověk tím spíše představit. Vždy bude mít o tom nejasnou představu, protože je to něco, co mu vždy musí zůstat záhadou. Nemůže si pro to ani zformovat pojem, poněvadž pro bezbytostné není v chápání lidského ducha žádné formy.

Abych vás však alespoň o něco přivedl blíže k pochopení, chci pro tyto tvůrčí výrazy stanovit jednou výrazy pozemské, i když ty mohou platit jen za nepatrný stín skutečnosti.

Jako bytostné představte si odvislé, a jako bezbytostné to jediné neodvislé!

To vám dává, lidsky myšleno, tu nejlepší možnost věcného přiblížení se, i když to také nemůže podat nebo označit to, co to skutečně je nebo jaké to je; neboť to, „co“ to je, nemohli byste nikdy pochopit, zatímco si tímto způsobem můžete učinit přibližný obraz alespoň o tom, „jaké“ to je.

Bezbytostné je tedy to jedině neodvislé, zatímco všechno ostatní je od něj v každém ohleduodvislé, a proto se označuje jako bytostné, k němuž patří také všechno duchovní a stejně tak i všechno Božské, zatímco bezbytostný je Bůh sám!

Vidíte tedy z toho, že mezi Božským a Bohem je ještě veliký rozdíl. Božské není ještě Bůh; neboť Božské je bytostné, avšak Bůh je bezbytostný. Božské je odvislé od Boha, nemůže bez Boha existovat. Bůh je skutečně neodvislý, pokud chceme k tomu vzít pozemské pojmy, které však přirozeně nemohou podat to, co to skutečně jest, protože pozemské nebo lidské pojmy nemohou obsáhnout takovou velikost.

Bůh tedy není Božský, dobře to pozorujte, nýbrž Bůh jest Bůh, protože On je bezbytostný, a bezbytostné není Božské, nýbrž Bůh!

Ježíš Kristus kdysi řekl prostými slovy:

„Já a Otec jsme jedno!

On tedy nebyl Božský, což by přece znamenalo bytostný, nýbrž on byl Bůh – Syn, přicházející z bezbytostného.

Výraz „Božský“ pro něj je tedy falešný, pokud se na to vy lidé chcete dívat správně. Božští jsou archandělé a Starci v Božském. Ježíš však byl a jest Bůh – Syn!

V tom spočívá jedna jednoduchá, neochvějná skutečnost, protože on přišel z bezbytostného, tedy ze samotného Boha, a nikoliv z bezprostředního Božího záření, které je bytostné a které se označuje za Božské.

Jádro Syna Božího je samo částí bezbytostného. Vidíte, že oběť, kterou Bůh Otec veškerému lidstvu poskytl, je tedy mnohem větší a zločin tohoto lidstva a Lucifera je ještě mnohem strašnější, když zahájili boj nejnižšího druhu vůči Bohu, od Něhož musí bez výjimky všichnizůstat zcela odvislými.

Následek nejsvětějšího hněvu přichází na rouhače v celé síle, která nemá být mírněna!

Vy však, kteří jste směli poznat mé Slovo, které přichází z bezbytostného, můžete v tom nyní poznat celou velikost vašeho úkolu, jakož i velikost všech milostí, které vám tím nastávají.

 

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.navodnapreziti.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat