Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

4. Dobré skutky ze ctižádosti

4. Dobré skutky ze ctižádosti

OTÁZKA: Přednáška o „Osudu“ v sešitě II. podněcuje k otázce, jak se projevuje spravedlnost ve vzájemném působení u lidí, kteří poskytují veliké dary, avšak ne z citu, nýbrž provádí dobročinnost jen z „módy“ nebo aby tím získali „jméno“.

ODPOVĚĎ: Postup lze jasně přehlédnout. Ten následuje přesně podle zákonů. Okolí každého člověka je prosáknuté druhem jeho skutečného cítění, tvoří tedy kolem něj stejnorodou jemnohmotnou vrstvu. Sebeklamy vyřadí se v těchto případech samy od sebe jako neschopné života. Má-li tedy člověk v sobě vypěstované opravdové dobré chtění, tak bude také obklopující ho vrstva stejného druhu. Zpětně přicházející vzájemná působení zlého druhu z dřívějška budou nyní touto proti nim stojící vrstvou zadržena a odvrácena nebo nasáta a rozložena dříve, než by mohla zasáhnout člověka samotného, a tím zcela odstraněna nebo přece významně oslabena, takže se mu tím skrze jeho vážné dobré chtění dostalo odpuštění dřívějšího zla.

Opačné je to nyní u těch, kteří skrze dary způsobili skutečné dobro, avšak prováděli to jen se snahou, sami při tom získat, ať už jen aby se o tom hodně mluvilo, tedy z ješitnosti, nebo aby získali nějakou hodnost nebo jméno, tedy ze ctižádosti.

Zákon vzájemného působení bude při tom ve všech směrech bezpodmínečně naplněn. Odtamtud, kde jeho obdarování způsobilo požehnání, zpětně proudí na dárce v každém případě dobro, ve stejném druhu toho, co dobrého způsobilo. Nyní je však nitro, a tudíž i okolí dárce nasáklé od egoismu, žádostí po vlastním prospěchu nebo i od jiného zla. Dobro nyní proudící zpět zasáhne nejprve tuto vrstvu, rovněž je jí zadrženo, odvráceno, nasáto a rozloženo, takže sama osoba nemůže z tohoto dobrého vzájemného působení nic obdržet nebo přece jen velmi oslabenou část.

Zda bude zpětně proudící dobro zcela odvráceno nebo do jaké míry oslabeno, dříve než člověka vnitřně dosáhne, a tím dojde k vlastnímu účinku, záleží pouze na síle vnitřního cítění dotyčného. Je-li toto silné od zla, tak je on sám vinen, jestliže pro něj ve vzájemném působení určené dobro k němu nemůže. Při méně silném zlu bude však přece část dobra až k němu pronikat, čímž pak obdrží přesný podíl své vlastní vnitřní hodnoty, nic víc a nic méně. Přijde to až těsně k němu a může se to tím vybavit zcela dobře v jeho okolí, v zevnějších pozemských věcech, které jsou pomíjivé, avšak jeho samotného to není schopno zasáhnout, aby z toho měl věčný zisk, který jedině má hodnotu.

Rozdíl je také již v tom: Dá-li dotyčný z otevřeného cítění, jen kvůli pomoci, tak navazuje se při tom ihned vlákno, které od něj vycházejíc dojde až k bodu, kde skrze jeho pomoc vznikne požehnání, a vytvoří pro vzájemné působení zpět k němu přímou cestu. Tím je účinek mnohem přímější, ucelenější. Není-li však jeho cítění při dávání účastno stejným způsobem, tak schází toto od něj vycházející vlákno jako spojení s místem, kde jeho dar dochází k působení, protože vede ke stejnému druhu cítění. Dobré vzájemné působení nemůže proto k němu dospět tak pevně semknuté.

Zasahuje do toho také ještě mnoho jiných vedlejších okolností, jejichž uvedení by mohlo jen zkreslit obraz, přestože všechny přispívají k tomu, aby se způsob vybavující spravedlnosti ve vzájemném působení projevil až do nejjemnějších odstínů, takže ve všem dění není vůbec myslitelné, že by mohlo dojít i jen k atomu nespravedlnosti. Tato možnost je zcela vyloučena skrze zázračné navzájem pracující moudré zákony Stvořitele, takže každý přijímá to, co mu náleží, v nejostřejším odvážení. Nesmí se při tom jen zapomínat, že se z toho všeho zřídkakdy mnoho odehrává během nepatrného pozemského života, nýbrž jen malý zlomek. Celé dění se rozkládá na celé bytí.

 

Návštěvy

Dnes:35
Včera:2853

Právě přítomno lidí
1

Celkem členů

32 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat