Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

99. Poselství Grálu rozbíjí sekty

99. Poselství Grálu rozbíjí sekty

OTÁZKA: Mohu říci, že jsem ve svém hledání s lidsky možnou vážností a s věcností prošel po sobě jednotlivé obory v okultismu, s horlivostí studoval theosofii a později antroposofii. Všude jsem nalézal něco krásného a pravdivého, podporujícího, avšak korunu mi přineslo teprve Poselství Grálu skrze svou jasnost a především svými jednoduchými závěry. Co dobrého jsem nalezl ve všem ostatním, nalezl jsem opět v Poselství Grálu. Všude jsem doposud obdržel jen nesouvislé kusé dílo, nyní jsem však viděl něco uceleného, přehledného ve srozumitelném pořadí, které mi dalo jasný obraz a teprve tím jistotu mého vědění. Všechny dosavadní jednotlivosti skrze správné vazby a vyplnění doposud stávajících mezer staly se jedním tělem a živoucími. Hovořil jsem o tom z dřívějška mi známými theosofy a antroposofy, avšak žádný z nich mi nechtěl rozumět. Oni neviděli v Poselství Grálu navzdory mnohému novému, doposud ještě nikým nevyslovenému nového nic. Jednoduchou jasnost pociťovali jako méněcennost. Co se zde dá udělat? Lidé přece musí vědět, že s jednotlivostmi nelze mnoho počít, ani když jsou sebelepší, a že ten musí být mistrem, který nám ukazuje jejich sestavení, a tím celkové zužitkování, jako je tomu v Poselství Grálu. Od doby čistého Kristova učení jsem nenalezl opět ještě takovou jasnost a hloubku.

ODPOVĚĎ: Jakou ještě potřebujete odpověď? Dáváte si ji v otázce sám. Nechte přece tyto lidi klidně jít jejich cestou. Pro ně Poselství není! Kromě toho nebylo Poselství Grálu sestaveno, nýbrž je samo pro sebe dokonale samostatné, nezávislé. To jsem oznámil již několikrát. Nejste také se svým dopisem sám; neboť došly různé stejného smyslu, uvedené dokonce podobnými slovy. Se svými prožitky máte jen potvrzení, že Poselství k pochopení vyžaduje větší vážnost a píli, než si povrchní lidé myslí, a že vždy mluví jen pouze a přímo k jednotlivé duši, dávajíc jí to, co ona právě pro sebe sama potřebuje ke vzestupu. V této živoucnosti bez šablon musí přirozeně každou sektu rozbít a bude tak pro její existenci velikým nebezpečím, protože vytváří samostatné, v sobě svobodné lidi, kteří musí být nepřáteli všeho sektářství. Je to předtucha pudu sebezáchovy, když organizace, sdružení a sekty Poselství ignorují, posmívají se mu, snižují ho nebo se mu nepřátelsky stavějí na odpor. Ono však „jest“ a „zůstává“, když se všechno ostatní rozpadne, a nedá se ničím zastavit na své cestě, kterou dokonce každý útok musí podpořit.

 

Návštěvy

Dnes:109
Včera:169

Právě přítomno lidí
8

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat