Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

101. Výzkum rakoviny

101. Výzkum rakoviny

OTÁZKA: Četl jsem sešit: Světový učitel jako vůdce vědy od Dr. Kurta Illiga z Berlína, který píše jako exaktní přírodovědec. K vědě patří přece také medicína. Z tohoto oboru jsem však v Poselství Grálu ještě nic nenalezl. Vůdce vědy by však měl bezpodmínečně podporovat snahy také v této pro blaho lidí tak důležité oblasti skrze pokyny a usměrnění. Jako například právě ve výzkumu rakoviny! Proč se tak neděje?

ODPOVĚĎ: Protože čas k tomu ještě nepřišel; neboť vůdci lidstva a lidé samotní jsou nyní mnohem více zaměstnáni vším jiným než zdravou výstavbou. Na vyvedení z tohoto zoufalého zmatku ve všech oblastech za přesto při tom existující bezmezné vědecké domýšlivosti těchto nevědoucích není ani pomyšlení. A tato domýšlivost musí se nezbytně nejprve zřítit v trosky skrze sebe sama, aby byla konečně přiznána nevědomost. Teprve po úplném zhroucení vědy bude následovat vzestup. Tyto věci jsou příliš cenné, než aby směly být vrhány do čarodějného kotle vzájemného podkuřování, kde by byly pravděpodobně z čiré ješitnosti ignorovány.

A přišla již hodina, kdy se více nebude smět pomocně běhat za lidmi, jak to doposud mylně platilo za křesťanské nebo lidské. Taková láska lidem neprospívá. Přivodila jen zhýčkání a nezdravé přeceňování sebe sama. Nyní budou přinuceni k tomu, naučit se skrze hořké prožití konečně rozlišovat pozlátko od pravého zlata, aby se všichni zcela neztratili.

Protože však výše uvedená otázka obsahuje ironii, má být výjimečně dán poukaz, ke kterému se jednou později sáhne při hlubším vysvětlení. Každý rakovinný nádor je podmíněn neschopností a nedostatečnou činností jater! Tudy nechť se řídí pohled. Zdravá játra se skutečně normální činností nepřipustí žádný druh rakoviny. Proto by mělo být již u mládeže ostře dbáno na odpovídající rozumný způsob života. Také u již nemocných je nutné přikládat hodnotu hlavně tomu! S uzdravením jater zlomí se síla nemoci, lhostejno, na jakém místě se nachází.

(Později budou lékařské otázky podrobně ošetřeny a v časopise „Ruf“ o nich bude dána zvláštní rubrika, jakož i pro všechny ostatní vědy.)

 

Návštěvy

Dnes:100
Včera:169

Právě přítomno lidí
6

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat