Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:64
Včera:139

Právě přítomno

2
online

Přihlášení

77 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

101. Výzkum rakoviny

101. Výzkum rakoviny

OTÁZKA: Četl jsem sešit: Světový učitel jako vůdce vědy od Dr. Kurta Illiga z Berlína, který píše jako exaktní přírodovědec. K vědě patří přece také medicína. Z tohoto oboru jsem však v Poselství Grálu ještě nic nenalezl. Vůdce vědy by však měl bezpodmínečně podporovat snahy také v této pro blaho lidí tak důležité oblasti skrze pokyny a usměrnění. Jako například právě ve výzkumu rakoviny! Proč se tak neděje?

ODPOVĚĎ: Protože čas k tomu ještě nepřišel; neboť vůdci lidstva a lidé samotní jsou nyní mnohem více zaměstnáni vším jiným než zdravou výstavbou. Na vyvedení z tohoto zoufalého zmatku ve všech oblastech za přesto při tom existující bezmezné vědecké domýšlivosti těchto nevědoucích není ani pomyšlení. A tato domýšlivost musí se nezbytně nejprve zřítit v trosky skrze sebe sama, aby byla konečně přiznána nevědomost. Teprve po úplném zhroucení vědy bude následovat vzestup. Tyto věci jsou příliš cenné, než aby směly být vrhány do čarodějného kotle vzájemného podkuřování, kde by byly pravděpodobně z čiré ješitnosti ignorovány.

A přišla již hodina, kdy se více nebude smět pomocně běhat za lidmi, jak to doposud mylně platilo za křesťanské nebo lidské. Taková láska lidem neprospívá. Přivodila jen zhýčkání a nezdravé přeceňování sebe sama. Nyní budou přinuceni k tomu, naučit se skrze hořké prožití konečně rozlišovat pozlátko od pravého zlata, aby se všichni zcela neztratili.

Protože však výše uvedená otázka obsahuje ironii, má být výjimečně dán poukaz, ke kterému se jednou později sáhne při hlubším vysvětlení. Každý rakovinný nádor je podmíněn neschopností a nedostatečnou činností jater! Tudy nechť se řídí pohled. Zdravá játra se skutečně normální činností nepřipustí žádný druh rakoviny. Proto by mělo být již u mládeže ostře dbáno na odpovídající rozumný způsob života. Také u již nemocných je nutné přikládat hodnotu hlavně tomu! S uzdravením jater zlomí se síla nemoci, lhostejno, na jakém místě se nachází.

(Později budou lékařské otázky podrobně ošetřeny a v časopise „Ruf“ o nich bude dána zvláštní rubrika, jakož i pro všechny ostatní vědy.)

 

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat