Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Rychlý přehled cenzury Doznívání I. a II.

 

V tomto článku bude uveden prostý obsah necenzurované knihy Doznívání I. a II. s tím, že na každém řádku, vedle názvu přednášky, bude uvedeno množství cenzurovaného obsahu (slova, věty, odstavce) případně textu navíc a pořadí přednášky v cenzurovaném vydání.

Cenzurované vydání má tři díly. Budeme tedy značit takto příklad: PG I.-15. (znamená Poselství Grálu díl první, přednáška číslo 15.) Podobně PG II.-15. a PG III.-15. Pokud půjde o knihu Napomenutí, tak bude napsáno Napomenutí.

Diskuze k cenzuře Poselství Grálu zde.

Tabulka ještě není hotová. Průběžně se na textu pracuje a tabulka doplňuje. POZOR na některých mobilních zařízeních se tabulka nezobrazuje správně a celá.

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován

Zeleně je text v cenzurovaném vydání navíc

 Doznívání I.

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání  Množství cenzury Pořadí v cenzuře 
1. Svaté Slovo  22 vět a  48 slov  Napomenutí
2. V zemi soumraku  0  PG III.-1.
3. Jitro vzkříšení!  0  Napomenutí
4. Hloubal  5 vět  PG III.-2.
5. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové  0  PG III.-3.
6. Služebníci Boží  18 slov  PG III.-4.
7. Instinkt zvířat  9 slov / 5 slov  PG III.-5.
8. Přátelský polibek  7 slov  PG III.-6.
9. Žena pozdějšího stvoření  24 slov  PG I.-22.
10. Zkřivený nástroj  14 slov / 3 slova  PG III.-7.
11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!  0 / 4 slova  PG I.-26
12. Dítě  8 slov  PG III.-8.
13. Úkol lidského ženství  32 slov  PG III.-9.
14. Říše tisíce let  5 odstavců, 5 vět a 11 slov / 4 slova  PG I.-28.
15. Nutné vyrovnání  celá přednáška    Není  
16. Ježíš a Imanuel  celá přednáška    Není  
17. Vánoce!  celá přednáška    Není  
18. Všudypřítomnost!  10 odstavců !  PG III.-10.
19. Kristus řekl..!  5 slov  PG III.-11.
20. Odevzdanost  54 slov  PG I.-23.
21. Jemnohmotné trnité křoví  0  Napomenutí
22. Lenost ducha  40 slov  PG I.-24.
23. „Pohyb“ - zákon stvoření  13 vět a 15 slov  PG III.-12.
24. Pozemské tělo  100 slov  PG III.-13.
25. Temperament  2 slova  PG III.-15.
26. Hleď, člověče, jak máš kráčet tímto stvořením, aby osudová...    PG III.-16.
27. Hvězda betlémská    
28. Nový zákon    
29. Kastovnictví, uspořádání společnosti    
30. Povinnost a věrnost    
31. Usilujte o přesvědčení!    
32. Krása národů    
33. Jaký jsi, člověče!    
34. Dokonáno jest!    
35. Nech v sobě, člověče, povstat Velikonoce!    
36. Na hrubohmotné hranici    
37. Pozemský člověk před svým Bohem    
38. Poznávání Boha    
39. Bytostné    
40. Kdo nyní nechce znát moje Slovo kvůli něčemu jinému, toho...    
41. Malí bytostní    
42. V hrubohmotné dílně bytostných    
43. Duše putuje...    
44. Žena a muž    
45. Pokřivené duše    
46. Duchovní vůdce člověka    
47. Světlá vlákna nad vámi!    
48. Varovně zní vánoční tóny vesmírem    
49. Prakrálovna    
50. Koloběh záření    
51. Straňte se farizejů!    
52. Posedlý    
53. Proste, pak vám bude dáno!    
54. Dík    
55. Zklamání    
56. A když se lidstvo zeptá...    
57. Budiž Světlo!    
58. Já posílám vás!    
59. Velikonoce 1934    
60. Bezbytostné    
61. Jak Poselství přijímat    

==

Doznívání II.

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání  Množství cenzury  Pořadí v cenzuře 
1. Brána se otevírá!    
2. Rána    
3. Všemoudrost    
4. Lidské slovo    
5. Nový Rok 1935    
6. Pohleď co ti prospívá!    
7. Duchovní úrovně I    
8. Věřící ze zvyku    
9. Zachraňující touha    
10. Duchovní úrovně II    
11. Velká očista    
12. Duchovní úrovně III    
13. Duchovní úrovně IV    
14. Velikonoce 1935    
15. Duchovní úrovně V    
16. Duchovní úrovně VI    
17. Duchovní úrovně VII    
18. K 30. květnu 1935 (Oběť)    
19. Strážkyně plamene    
20. Moc řeči    
21. Živoucí Slovo (Letnice 1935)    
22. Smysl pro rodinu    
23. Útulný domov    
24. Plamen učedníků    
25. Slabé pohlaví    
26. Zbořený most    
27. Stvoření - přehled    
28. Duchovní zárodky    
29. Bytostné zárodky    
30. Připravovatel cesty    
31. Když je nouze nejvyšší, je vám Boží pomoc nejbližší!    
32. Očisťující plamenné snopy    
33. Propast vlastních přání    
34. Duše    
35. Příroda    
36. Kruh bytostného    
37. Neupadněte v pokušení    
38. Vánoce    

Diskuze k cenzuře Poselství Grálu zde

Viz také článek Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

Návštěvy

Dnes:278
Včera:421

Právě přítomno lidí
2

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat