Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:6
Včera:170

Právě přítomno

2
online

Přihlášení

61 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
4 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávát! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Můj cíl


Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.

Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Česká vlastenecká síť

Real time web analytics, Heat map tracking

Rychlý přehled cenzury Poselství Grálu

 

V tomto článku bude uveden prostý obsah necenzurované knihy Poselství Grálu s tím, že na každém řádku, vedle názvu přednášky, bude uvedeno množství cenzurovaného obsahu (slova, věty, odstavce) případně textu navíc a pořadí přednášky v cenzurovaném vydání.

Cenzurované vydání má tři díly. Budeme tedy značit takto příklad: PG I.-15. (znamená Poselství Grálu díl první, přednáška číslo 15.) Podobně PG II.-15. a PG III.-15. Pokud půjde o knihu Napomenutí, tak bude napsáno Napomenutí.

 

Tabulka ještě není hotová. Průběžně se na textu pracuje a tabulka doplňuje. POZOR na některých mobilních zařízeních se tabulka nezobrazuje správně a celá.

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován.

Zeleně je text v cenzurovaném vydání navíc

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání Množství cenzury Pořadí v cenzuře
K doprovodu!  0  PG I.-0
1. Co hledáte?  0  PG I.-1.
2. Probuďte se!  2 věty a 3 slova  PG I.-5.
3. Mlčení  0  PG I.-6.
4. Vzestup  5 slov  PG I.-7.
5. Zodpovědnost  1 věta navíc  PG II.-1.
6. Osud  12 slov / 1 věta navíc  PG II.-2.
7. Stvoření člověka  2 věty+3 odstavce z   Gralsblatter navíc  PG II.-3.
8. Člověk ve stvoření  3 věty a 13 slov / 5 slov  PG II.-4.
9. Dědičný hřích  1 slovo / 1 věta navíc  PG II.-5.
10. Syn Boží a Syn Člověka  celá přednáška   Není  
11. Bůh  10 vět a 30 slov / 1 věta   a 12 slov navíc  PG II.-6.
12. Vnitřní hlas  12 slov / 2 slova navíc  PG II.-7.
13. Náboženství lásky  0  PG II.-8.
14. Vykupitel  64 slov / 6 slov navíc  PG II.-9.
15. Tajemství zrození  24 slov / 13 slov navíc  PG II.-10.
16. Lze doporučit okultní školení?  21 slov  PG II.-11.
17. Spiritismus  12 slov / 4 slova navíc  PG II.-12.
18. Připoutaný k zemi  3 slova / 5 slov navíc  PG II.-13.
19. Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit?  0  PG II.-14.
20. Poslední soud  12 vět a 48 slov / 4 slova  PG I.-13. (Svět)
21. Boj  5 slov / 3 slova navíc  PG I.-15.
22. Myšlenkové formy  7 slov  PG II.-15.
23. Mravnost  9 slov / 3 slova navíc  PG I.-4.
24. Bdi a modli se!  6 slov / 2 slova navíc  PG II.-16.
25. Manželství  40 slov / 2 slova navíc  PG II.-17.
26. Právo dítěte k rodičům  0 / 4 slova navíc  PG II.-18.
27. Modlitba  1 odstavec a 2 slova  PG II.-19.
28. Otčenáš  45 slov  PG II.-20.
29. Uctívání Boha  141 slov / 10 slov navíc  PG II.-21.
30. Člověk a jeho svobodná vůle  6 vět a 51 slov  PG II.-22.
31. Moderní duchověda  61 slov / 5 slov navíc  PG I.-16.
32. Falešné cesty  5 slov / 5 slov navíc  PG I.-17.
33. Ideální lidé  2 věty  PG II.-23.
34. Uvalte na něho všechnu vinu    PG II.-24.
35. Zločin hypnózy    
36. Astrologie    
37. Symbolika v lidském osudu    
38. Víra    
39. Pozemský majetek    
40. Smrt    
41. Zesnulý    
42. Zázrak    
43. Křest    
44. Svatý Grál    
45. Tajemství Lucifera    
46. Oblasti temnoty a zavržení    
47. Oblasti Světla a ráj    
48. Světové dění    
49. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem    
50. Odloučení mezi lidstvem a vědou    
51. Duch    
52. Vývoj stvoření    
53. Já jsem Pán, tvůj Bůh!    
54. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího    
55. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře    
56. Sestup z kříže    
57. To je mé tělo! To je má krev!    
58. Vzkříšení pozemského těla Kristova    
59. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně vzájemného působení    
60. Syn Člověka    
61. Omyly    
62. Pohlavní síla ve svém významu k duchovnímu vzestupu    
63. Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!    
64. Co dnes odděluje tak mnoho lidí od Světla?    
65. Výkřik po vůdci    
66. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas    
67. Omyl jasnovidnosti    
68. Druhy jasnovidnosti    
69. V říši démonů a fantomů    
70. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava    
71. Léčivý magnetismus    
72. Žijte přítomností!    
73. Velká kometa    
74. Co má člověk dělat, aby mohl vejít do říše Boží?    
75. Vidíš třísku v oku bratra svého a trámu v oku svém nedbáš    
76. Boj v přírodě    
77. Vylití Ducha Svatého    
78. Pohlaví    
79. Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?    
80. Bylo jednou..!    
81. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!    
82. Bohové – Olymp – Walhalla    
83. Povolaní    
84. Lidský tvor    
85. A tisíc let jest jako jeden den!    
86. Cit    
87. Světový učitel    
88. Cizinec    
89. Poslední slovo    
90. Antikrist    
91. A vyplnilo se..!    
Závěrečné slovo    
Život    

Diskuze k cenzuře Poselství Grálu zde.

Pro lidi neznalé věc viz článek Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat