Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Rychlý přehled cenzury Poselství Grálu

 

V tomto článku bude uveden prostý obsah necenzurované knihy Poselství Grálu s tím, že na každém řádku, vedle názvu přednášky, bude uvedeno množství cenzurovaného obsahu (slova, věty, odstavce) případně textu navíc a pořadí přednášky v cenzurovaném vydání.

Cenzurované vydání má tři díly. Budeme tedy značit takto příklad: PG I.-15. (znamená Poselství Grálu díl první, přednáška číslo 15.) Podobně PG II.-15. a PG III.-15. Pokud půjde o knihu Napomenutí, tak bude napsáno Napomenutí.

Diskuze k cenzuře Poselství Grálu zde.

POZOR na některých mobilních zařízeních se tabulka nezobrazuje správně a celá.

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován.

Zeleně je text v cenzurovaném vydání navíc

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání Množství cenzury Pořadí v cenzuře
K doprovodu!  0  PG I.-0
1. Co hledáte?  0  PG I.-1.
2. Probuďte se!  2 věty a 3 slova  PG I.-5.
3. Mlčení  0  PG I.-6.
4. Vzestup  5 slov  PG I.-7.
5. Zodpovědnost  1 věta navíc  PG II.-1.
6. Osud  12 slov / 1 věta navíc  PG II.-2.
7. Stvoření člověka  2 věty+3 odstavce z   Gralsblatter navíc  PG II.-3.
8. Člověk ve stvoření  3 věty a 13 slov / 5 slov  PG II.-4.
9. Dědičný hřích  1 slovo / 1 věta navíc  PG II.-5.
10. Syn Boží a Syn Člověka  celá přednáška   Není  
11. Bůh  10 vět a 30 slov / 1 věta   a 12 slov navíc  PG II.-6.
12. Vnitřní hlas  12 slov / 2 slova navíc  PG II.-7.
13. Náboženství lásky  0  PG II.-8.
14. Vykupitel  64 slov / 6 slov navíc  PG II.-9.
15. Tajemství zrození  24 slov / 13 slov navíc  PG II.-10.
16. Lze doporučit okultní školení?  21 slov  PG II.-11.
17. Spiritismus  12 slov / 4 slova navíc  PG II.-12.
18. Připoutaný k zemi  3 slova / 5 slov navíc  PG II.-13.
19. Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit?  0  PG II.-14.
20. Poslední soud  12 vět a 48 slov / 4 slova  PG I.-13. (Svět)
21. Boj  5 slov / 3 slova navíc  PG I.-15.
22. Myšlenkové formy  7 slov  PG II.-15.
23. Mravnost  9 slov / 3 slova navíc  PG I.-4.
24. Bdi a modli se!  6 slov / 2 slova navíc  PG II.-16.
25. Manželství  40 slov / 2 slova navíc  PG II.-17.
26. Právo dítěte k rodičům  0 / 4 slova navíc  PG II.-18.
27. Modlitba  1 odstavec a 2 slova  PG II.-19.
28. Otčenáš  45 slov  PG II.-20.
29. Uctívání Boha  141 slov / 10 slov navíc  PG II.-21.
30. Člověk a jeho svobodná vůle  6 vět a 51 slov  PG II.-22.
31. Moderní duchověda  61 slov / 5 slov navíc  PG I.-16.
32. Falešné cesty  5 slov / 5 slov navíc  PG I.-17.
33. Ideální lidé  2 věty  PG II.-23.
34. Uvalte na něho všechnu vinu  18 slov / 1 slovo navíc  PG II.-24.
35. Zločin hypnózy  11 slov / 2 slova navíc  PG II.-25.
36. Astrologie  26 slov / 31 slov navíc  PG II.-26.
37. Symbolika v lidském osudu  9 slov  PG II.-27.
38. Víra  1 slovo  PG II.-28.
39. Pozemský majetek  0  PG II.-29.
40. Smrt  16 slov / 1 slovo navíc  PG II.-30.
41. Zesnulý  14 vět a 8 slov / 1 slovo  PG II.-31.
42. Zázrak  0  PG II.-32.
43. Křest  3 věty  PG II.-33.
44. Svatý Grál  2 odstavce a 78 slov / odstavce a 7 slov navíc  PG II.-34.
45. Tajemství Lucifera  56 slov / 18 slov navíc  PG II.-35.
46. Oblasti temnoty a zavržení  3 slova  PG II.-36.
47. Oblasti Světla a ráj  0  PG II.-37.
48. Světové dění  12 vět a 40 slov / 21 slov  PG II.-38.
49. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem  5 slov / 1 slovo navíc  PG II.-39.
50. Odloučení mezi lidstvem a vědou  1 slovo  PG II.-40.
51. Duch  16 slov / 2 věty navíc  PG II.-41.
52. Vývoj stvoření  91 slov / 1 odstavec a 8 slov  PG II.-42. 
53. Já jsem Pán, tvůj Bůh!  33 slov / 1 slovo  PG II.-43.
54. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího  14 slov / 25 slov navíc  PG II.-44.
55. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře  11 slov  PG II.-45.
56. Sestup z kříže  65 slov  PG II.-46.
57. To je mé tělo! To je má krev!  0 / 12 slov navíc  PG II.-47.
58. Vzkříšení pozemského těla Kristova  6 slov  PG II.-48.
59. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně vzájemného působení  0  PG II.-49.
60. Syn Člověka  40 slov  PG II.-50.
61. Omyly  45 slov / 1 slovo  PG I.-20.
62. Pohlavní síla ve svém významu k duchovnímu vzestupu  33 slov / 13 slov  PG II.-51.
63. Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!  23 slov / 12 odstavců !  PG II.-52.
64. Co dnes odděluje tak mnoho lidí od Světla?  35 slov  PG I.-18.
65. Výkřik po vůdci  21 slov  PG I.-2.
66. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas  31 slov / 2 slova  PG II.-53.
67. Omyl jasnovidnosti  19 slov / 5 slov  PG II.-54.
68. Druhy jasnovidnosti  14 slov / 68 slov  PG II.-55.
69. V říši démonů a fantomů  30 slov / 4 slova  PG II.-56.
70. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava  11 vět  PG II.-57.
71. Léčivý magnetismus  19 slov / 1 slovo  PG II.-58.
72. Žijte přítomností!  0  PG II.-59.
73. Velká kometa  6 slov  PG I.-30.
74. Co má člověk dělat, aby mohl vejít do říše Boží?  9 slov / 1 slovo  PG II.-60.
75. Vidíš třísku v oku bratra svého a trámu v oku svém nedbáš  2 slova  PG II.-61.
76. Boj v přírodě  34 slov / 3 slova  PG II.-62.
77. Vylití Ducha Svatého  14 slov / 3 slova  PG II.-63.
78. Pohlaví  229 slov ! / 28 slov  PG II.-64.
79. Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?  57 slov  PG II.-65.
80. Bylo jednou..!  44 slov / 11 slov  PG I.-19. (Tenkrát)
81. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!  39 vět, 73 slov ! / 12 slov  PG II.-66.
82. Bohové – Olymp – Walhalla  49 slov / 15 slov  PG II.-67.
83. Povolaní  celá přednáška    Není  
84. Lidský tvor  12 vět, 36 slov / 9 slov  PG II.-68.
85. A tisíc let jest jako jeden den!  37 slov  PG II.-69.
86. Cit  51 slov / 2 slova  PG II.-70.
87. Světový učitel  11 slov / 1 slovo  PG I.-31.
88. Cizinec  15 slov / 18 slov  PG I.-32.
89. Poslední slovo  19 vět, 26 slov / 1 slovo  PG I.-29 (Nutné slovo)
90. Antikrist  91 slov / 3 slova  PG I.-3.
91. A vyplnilo se..!  celá přednáška    Není  
Závěrečné slovo  celá přednáška    Není  
Život  11 slov / 18 slov  PG II.-71.

Diskuze k cenzuře Poselství Grálu zde

Viz také článek Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

Návštěvy

Dnes:282
Včera:421

Právě přítomno lidí
1

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat