Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Svatý Boží soud

Více
03. lis 2019 10:52 - 03. lis 2019 10:54 #778 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Abdrushin vlastně také píše:

"Zpětná působení přichází stále rychleji a stanou se nakonec nepřetržitým působením shrnuta v jediný poslední veliký úder, protože Boží síla byla nyní na zemi uvolněna, aby přitáhla a uvolnila všechno to, co ještě zachvívajíc se táhne svým koloběhem." přednáška: pravelidstvi.cz/index.php...

I když pořád nevím, jak to bude působit na ty temné. Vždyť by před závěrem museli být skrz toto urychlené zpětné působení totálně zbití.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 16:59 #779 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma Svatý Boží soud
Úvaha: Výsledek musí být ten, že musí zůstat skupiny čistých, aby se mohli dál nejen duchovně vyvíjet na Zemi, ale také nerušeně. První úder Světla: konec vlažných. Víme ale, že temní jsou bez skrupulí, zabijí bez váhání, špatným směrem obrácená agrese je jim vlastní. Váhající světlý by byl mrtev dřív, než by si rozmyslel, co dělat. Výsledkem by byla vítězná hmotná bitva temných. A protože je toto nemožné, musí se stát něco, co temným zabrání ublížit světlým tam, kde má vzniknout nějaká, nazvěme to třeba světlá komunita. Možná to budou nějaké děje, dnes neznámé a nemožné /pod zvýšeným tlakem Světla/, které umožní vítězství světlých, a "bezsvědomí" těm lumpům pranic nepomůže. Musí to nějak podobně být, ale fakt je ještě jeden. Většina lidstva jsou vlažní. Ti odejdou první. A potom, kolik bude světlých, a vyložených lumpů? Vidíme je jednak v určitých elitách, ale také v primitivech, jejichž hordy se dnes ženou na Evropu. Zatím neznáme poměr. Světlo zvítězí, to je jisté. Určitě to bude muset být nějak přirozeně dáno, ale musíme být na to připraveni naprostým přesvědčením, a hlavně neustálou připraveností, řekl bych to lidově: "furt ve střehu".

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 17:09 #780 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Tak z toho vůbec nemám strach, že by nám nějak temnoty mohly ublížit. Já prožil už i nyní v tomto životě několik takových situaci, dá se říci nadpozemských, kdy mě napadl člověk a shůry sjela síla a dotyčný doslova utekl.

Abdrushin přece píše:
"Pak vy budete stát pevně ve zmatku, s radostným pohledem obráceni k Bohu; neboť jste stráženi a chráněni jeho všemohoucí milostí, pokud působíte ve Slově!
A vaše jistota poskytne ochranu a pomoc těm, jejichž prosby se v poznání Boha obrátí ke Světlu. Vy můžete hledajícím vysvětlit cestu, která je vyvede ze smyček a pádu řítícího se temna, aby je nestrhlo, když se jejich duše budou v posledních okamžicích ještě poctivě namáhat a snažit se zachytit na Slově."
přednáška: pravelidstvi.cz/index.php...

nebo zde:
"A vám, nositelé kříže, budiž ještě jednou řečeno: Jakmile musíte trpět pod protivenstvím, které vám temnota ještě chce připravit, tak nechovejte v nesnázích žádné nenávistné myšlenky, nýbrž zůstaňte od nich oproštěni a vzhlížejte s důvěrou jen vzhůru ke Světlu, k Bohu, který vás nikdy neopustí a který vám může pomoci v každé nouzi!
Pak dostane se vám pomoci, která vás překvapí a pro lidi bude zázrakem; neboť Bůh pak dá najevo svou vůli citelně a viditelně všem lidem, kteří ho v pomoci chtějí vidět! On bude mluvit skrze svou všemohoucnost!"
přednáška: pravelidstvi.cz/index.php...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 18:59 #781 napsal Vladislav Brewczyński
Pane Krajíčku, tak to vypadá, že jste to rozuzlil :) ZPĚTNÁ PŮSOBENÍ. Dovolím si vám zde popsat osobní prožití a když pak s toho vyjmeme mou osobu, tak můžeme získat přibližný obraz toho, jak bude síla světla působit na přívržence temnot.
Nyní k příkladu: ten den jsem vstal velice "rozladěn" a měli jsme toho od rána hodně k vyřizování. Má žena byla jako vždy v klidu i když být v přítomnosti člověka v tomto stavu není nic hezkého. Vší silou jsem se udržoval v klidu a dobře se mi to dařilo, ale při cestě domů nastala chvíle, kdy mi má žena položila jednoduchou otázku a v tom, jsem vypustil z úst jedno jediné sprosté slovo vůči ní. I když jsem si v tom samém okamžiku ihned uvědomil co jsem to provedl, tak jakmile jsem toto slovo dořekl, tak mi vyskočil opar, který se během jednoho dne rozšířil na dvě třetiny úst a trvalo to 3 týdny než zmizel.
Jiný stručný příklad: nám blízka osoba vyjádřila svůj názor k situaci kterou jsme právě řešili a mínila to ze svého pohledu opravdu dobře. V tu chvíli jsem nedokázal zachovat klid a doslova jsem na tuto dobrou osobu vyletěl. Pak jsem se uklidnil, omluvil se a sám sobě slíbil, že už to nedopustím! ZPĚTNÉ PŮSOBENÍ ZDE - celý večer těžká migréna, která nepolevila ani v noci a to i přes použití tablet.
Proč to zde uvádím. Tlak světla sílí. Temnota se musí sama v sobě strávit. Služebník/Bojovník/ Pochodeň světla může klidně stát na proti přívržence temnot, ve kterém vše negativní/temné naroste. Udrží-li světlý svůj klid, čistotu myšlenek a obrátí se k Bohu, tak se vše odehraje dle vůle Boží. Však uvidíme, jak to Bůh chce, budou-li se temní sami kácet před našima nohama a nebo, se budeme muset někdy i bránit.
Všechno co se v našem životě děje, bereme se ženou jako přípravu na něco velkého a každý den se modlíme za to, abychom byli všichni připraveni a schopni rozpoznat VŮLI BOŽÍ, abychom byli připraveni až PÁN zaklepe na naše dveře.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 19:14 #782 napsal Tereza Š.
Odpověď od Tereza Š. na téma Svatý Boží soud
Tak to já také prožívám velmi rychlá zpětná působení. Jsou to právě různé rýmy, bolesti hlavy, vyrážky a podrážděné oči... a vždy to samo odezní velmi rychle, když si uvědomím svou chybu. Ale pozoruji, že jiní lidé kolem mě toto nezažívají, myslím třeba rodina, spolužáci, kolegyně, zkrátka jinak smýšlející, vlažní. Asi se jim to hromadí a přijde to všechno naráz :huh:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 19:16 #783 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Ano, vždyť já to mám okamžité, během pár hodin, maximálně do jednoho dne. Už jsem zde popisoval několik situaci. Možná v jiných diskuzích. Co je právě na tom divné, že se to týká jen nás, kteří chceme dobro. Havěť, která je u moci se veselé roztahuje.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 19:21 - 03. lis 2019 19:32 #784 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Ale... přišel mi teď obraz a našel jsem jej v Poselství:

"Síla hvězdy rozbije zdi, které si člověk kolem sebe sám zbudoval, a dá mu pocítit soud, kterému se pod hrubohmotnou ochranou svého pozemského těla mohl ještě doposud plíživě vyhýbat."
přednáška: pravelidstvi.cz/index.php...

Tady je možná vysvětlení. My jsme světlí a nemáme kolem sebe astrálně ty zdi, jako je mají rozumáři. A proto už nyní vše prožíváme rychleji. A je možné, že plný účinek se na temné projeví, až ty zdi padnou, jak se píše v oné přednášce.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2019 21:16 #786 napsal Vladislav Brewczyński
Tak to cítíme oba dva se ženou pane Krajíčku, že když do našeho prostoru něco pronikne (ať už od nějakého člověka, nebo nám dává zabrat určitá situace), tak je to "CHTĚNO ABY BYLO VŠE ZOCELENO". Protože až to přijde a my budeme muset nastoupit k pomoci druhým a nebudeme plně připraveni, tak se zákonitě zřítíme do hlubin.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. lis 2019 08:18 #787 napsal Jan Hromek
Odpověď od Jan Hromek na téma Svatý Boží soud

Pavel Krajíček napsal:
Takovým řečem v podstatě nerozumím. Za prvé nikdy, ale opravdu nikdy jsem nad něčím podobným nepřemýšlel. Nikdy jsem si nemyslel, že jsem zachráněn, ani jsem si nemyslel, že jsem ztracen. K čemu by to vedlo, kdybych si myslel, že nejsem zachráněn? Nepřemýšlím nad takovými věcmi. Přemýšlím více nad tím, jak přispět k tomu, aby Světlo a Pravda zvítězilo na zemi. Nepřemýšlím nad sebou, ale nad tím co mám v lásce a to Pravdu. To je právě také často argument farizejů o tom, že nemáme jistotu záchrany. Já jsem se touto otázkou nikdy nezaobíral. 
Jak jste na to přišel, že se tady automatický považujeme za zachráněné? Jen proto, že nemluvíme o tom jak se těšíme na rozklad? A to bychom pak byli jako normální lidé? Já se těším na očistu a nemohu se dočkat. Každý kdo miluje Pravdu by se měl těšit na vítězství Pravdy. Proč by se měl poctivý čtenář strašit, že nic nemá jistého? To by se pokaždé, když by někdo přispěl do diskuze mohlo na to reagovat: bacha na ty kecy, nemáš nic jistého a můžeš jít do rozkladu.


Tak tedy ještě jednou, naposledy. Z celého textu si vždy vyberete pouze konkrétní část, reagujete jenom na ni a stáčíte tím konverzaci směrem, na který jsem při tvorbě původního příspěvku ani v nejmenším nepomýšlel. Nu dobrá tedy, nechápu však, co je špatného na uvědomování si vážnosti této doby a všudypřítomného nebezpečí pádu? Lidé kolem samotného Abdrushina, (jak známo ze všemožných vzpomínek na Pána, ale i z Poselství), padali v rozhodujících chvílích jako přezrálé švestky. My jsme ve zcela odlišné situaci, budeme si tedy hrát na to, že tentokrát se to v kritických okamžicích nikomu nestane? Vím, že Vy máte přísliby od Vašeho duchovního vůdce, spousta jiných se však musí v tuto chvíli spolehnout pouze na vlastní cit a rozum. Před nějakou dobou mi bylo napovězeno, abych vás kontaktoval. Věřím, že to nebylo pouze proto, abych se tady s Vámi nyní dohadoval o věcech, které na sebe zcela zbytečně vztahujete. Ano, také přemýšlím nad tím, jak být nápomocen Světlu při vítězství na Zemi, ale stejně tak si uvědomuji, že pokud nebudu stále ve střehu a z jakéhokoliv důvodu klopýtnu, budu již navždy zavržen. Co je na tom závadného? Naznačujte si tedy klidně dále, že mám projev farizeje, nijak se mě to nedotýká. Na mém chtění není nic nečistého, a tak jako každý jiný, se budu i já zodpovídat pouze tomu, který na tuto planetu ve jménu Božím přinese konečný soud.

K zamyšlení:

Při celkovém pohledu se zdá, že některé věci dopadly poněkud jinak, než byly plánovány či zaslíbeny, ať už to bylo kvůli selhání učedníků, anebo čemukoliv jinému – nad tím můžeme pouze polemizovat. I když jsme si navykli o tom číst, na mnohých místech pracujeme s pouhými domněnkami o tom, co, jak, a hlavně kdy se stane. Aby nedošlo opět k nedorozumění: Jsem zcela přesvědčen o úkolu Syna Člověka, velikosti a vážnosti toho, co přinesl a také toho, jaké to bude mít konečné následky pro každého jednotlivce i celé lidstvo. Jsem také přesvědčen o tom, že ta doba je již zde.

Když už ale uvažujeme o budoucím vývoji a plánech, proč nedokážeme připustit, že to může mít nakonec všechno docela jiný průběh, než si myslíme? Rozhlédněme se přeci kolem sebe, dnes a denně můžeme vidět, jaká převážná část lidstva doopravdy je, na povrch se valí stále větší a větší nechutnosti, jako by to nemělo nikdy dojít ke konci. Je tady vlastně ještě vůbec co zachraňovat?

Cituji část zamyšlení od pana Müllera-Schlaurotha ze dne 29.12 1971. Z několika různých pohledů je dopodrobna popsáno, co tento pán vykonal a každý si o tom může přečíst. S Abdrushinem osobně strávil po velikém selhání většiny hledajících několik měsíců na jeho rodinném statku a byl to právě on, kdo se zasloužil nejvíce o jeho osvobození. Jeho pohled je tedy jistě oprávněný a zasluhuje pozornost.

Zde se naplní slova Soudu o zničení, přičemž Slova o Říši Míru přijmou formu nad Zemí, v té výši, ve které by se Země měla nacházet po jejím vyzdvižení.

Splňující se slova o Soudu mohou následovat řítící se Zemi, pokud na ní žijí lidé – neboť zde dole se ještě všechno inkarnované duchovní nachází v probíhajícím soudu.

Nezvratnou skutečností však zůstává, že jen s pozemsky inkarnovaným PÁNEM by byla mohla a měla následovat výstavba Tisícileté Říše.

Všechna zaslíbení a všechna Slova ze Světla o záchraně a vyzdvižení Země a jejího lidstva, se mohou splnit jen po Soudu (ale to se na Zemi už víc neuskuteční). V duchovním jsou už činem, ale visí nad námi jako světlá vlákna, nenacházející žádnou půdu k zakotvení, protože trvá Soud.

V průběhu tohoto pokračujícího dění budou muset všichni lidé postupně Zemi opustit. Tím zůstane Tisíciletá Říše zde dole neuskutečněná. V trvajícím Soudu se budou rovnoměrně uvolňovat zachránění i odsouzení tak dlouho, dokud lidský duch už nebude moci mít na Zemi podmínky k životu. Země se bude ještě dlouho pohybovat prázdná vesmírem, jen jako bytostnými oživené těleso. Postupně bude silněji chladnout – pak nastane absolutní konec. Hvězda měla nejprve přinést zničení všeho nesprávného (ale všechno je nesprávné); potom měla její síla působit pro výstavbu a pomoc. Podobné bylo působení vycházející z pozemsky inkarnovaného Pána.

Kdyby Soud a možnosti výstavby následovaly po sobě v krátkém čase, mohl by PÁN zůstat na Zemi, protože jeho pravým principem, tak jako i této hvězdy, je jen výstavba. Ale Soud nebral konce.

Jak vysoko byl PÁN pozvednut nad Zemi, když ji musel předčasně opustit, tak daleko zůstane také vzdálená hvězda Pánova od Země. A Země klesá.

Dnešní pohyb lidstva pochází ze zkřivené touhy, která se pro dotyčné stala omamujícím, ponižujícím a vzrušujícím nepokojem, plným strachu, kteří nyní musejí prožívat jednak údery zpětných působení a jednak účinky PÁNOVÝCH soudících Slov.
Ale když Země byla už tak temná, že na ní nemohl už PÁN víc zůstat, pak byla odsouzená.

Kdo se však chopí Slova procházejícího celým Stvořením, SLOVA PÁNOVA, ten nemá být ztracený; tomu bude ještě dán čas k dozrávání na jiných světových tělesech, jako náhrada za ztracenou Tisíciletou Říši na Zemi.


Nevěřící řeknou: „Boží Vůle“ se neprosadila. Stoupenci Grálu křečovitě čekají na katastrofy, aby mohli dokázat správnost jejich víry.

JÁ vám však říkám: Země je vyřazená a musí nyní pomalu zaniknout. Na všech pláních zeslábnou semena i plody a pobledne i nebeské světlo. Kolem Země se rozloží výpar a bude dusit i ty, co žijí ze MNE, až pokud poslední nevydechne. Všichni musejí přejít do jemnohmotné říše a tam znovu prociťovat bolesti z toho, co tady způsobili.

Šíří se strnulost a ta vytváří už jen mrtvá díla hrubohmotného rozumu, bez tvořivé duchovní síly.

Nádherná Boží zahrada, kterou byla kdysi Země při svém vzniku pod zářením kruhu bytostných, byla vyprázdněná ze svých pokladů a zdevastovaná tím, že lidé popřehazovali všechny věci, které se nyní uvolňují a vybíjejí v živelných katastrofách, působíc zpětně i následně, a tak přinášejí vyrovnání. Ale pak Země už nebude schopna být místem vývoje pro mnohé. Srazí se na masu a bude se zpracovávat jako stará (odpadová) hmota ve velkém díle Stvoření.

Avšak v živém duchu, který si uchová v sobě Boha, v něm bude dál přežívat vzpomínka na krátký úsek jeho bytí, strávený tu na Zemi. Protože tito duchové se už tu na Zemi začali zachvívat, vyburcováni Slovem jejich PÁNA a stali se lehkými.


Od doby, kdy jsem objevil Poselství, pro mne bylo směrodatné pouze to, co stojí v něm a nic jiného. Tento text se ale myslím nevylučuje s ničím, co se v něm nachází. Dodává mu pouze novou perspektivu. Nic uvnitř mne při úvahách na toto téma nebije na poplach, připadá mi to pochopitelné a uvěřitelné, mohu se však samozřejmě mýlit. Nezapomínám na to, že zde na Zemi nestojíme všichni na stejné duchovní úrovni, a proto si uvědomuji, že ostatní mohou mít vyšší duchovní vhledy než já. Rád bych slyšel, co si o tom myslí ostatní?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. lis 2019 09:34 - 04. lis 2019 14:07 #788 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Jan Hromek píše:
"Tak tedy ještě jednou, naposledy. Z celého textu si vždy vyberete pouze konkrétní část, reagujete jenom na ni a stáčíte tím konverzaci směrem, na který jsem při tvorbě původního příspěvku ani v nejmenším nepomýšlel." 

Ani v nejmenším jste nepomýšlel? Vždyť to tady přímo zuřivě obhajujete, že můžeme stále padnout a že nemáme nic jisté. Právě jsem se snažil vybrat to hlavní o co vám jde. Nebudu přece odpovídat na každou vaší větu po větě. V první řadě odpovím přece na to s čím nesouhlasím nebo se mi to nezdá úplně v pořádku. Na co jiného bych měl reagovat? Položil jste nějakou otázku na kterou jsem zapomněl odpovědět?

K vaši citaci od pana Müllera-Schlauroth:
"Nezvratnou skutečností však zůstává, že jen s pozemsky inkarnovaným PÁNEM by byla mohla a měla následovat výstavba Tisícileté Říše."  

K tomu sám Abdrushin řekl ve své poslední slavnosti na zemi 29. prosince 1937:
"Tobě budiž dík, ó Otče, nyní a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! Ty sám vybuduješ na zemi dílo, kvůli němuž jsi mě seslal, jak bylo zaslíbeno!" přednáška: poselstvi-gralu.cz/index....

Dále tam citujete:
"Všechna zaslíbení a všechna Slova ze Světla o záchraně a vyzdvižení Země a jejího lidstva, se mohou splnit jen po Soudu (ale to se na Zemi už víc neuskuteční). ...V průběhu tohoto pokračujícího dění budou muset všichni lidé postupně Zemi opustit. Tím zůstane Tisíciletá Říše zde dole neuskutečněná."

K tomu Abdrushin řekl na závěr PG:
"A nyní naplní se veškerá zaslíbení, nezadržitelně, nezměnitelně, jak to spočívá v určení Božím!" přednáška:  pravelidstvi.cz/index.php...

A poté to ještě zopakoval v roce 1935, kdy už bylo vidět selhání:
"Splní se na vás veškerá zaslíbení, avšak vy jste si vynutili, že mnohem více lidí musí vlastní vinou při tom propadnout rozkladu, než to v době těchto zaslíbení samotných bylo možné vzít v úvahu s předpokladem toho nejneuvěřitelnějšího úpadku. Stane se, že lidé zuřící vztekem si rozbijí své hlavy o zeď Světla, která jich nedbajíc se nyní táhne nad celou zemí." 
přednáška: pravelidstvi.cz/index.php...


Takže vy už v podstatě nám nemáte co říci tady. Vám už nezbývá, než čekat na pozemskou smrt se strachem, jestli po ní budete přijat či nikoli.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. lis 2019 20:03 #789 napsal Vladislav Brewczyński
Zdravím vás pane Hromku, už vaše otázka: Je tady vlastně ještě vůbec co zachraňovat? svědčí jen o jednom a to, že vám zcela chybí opravdové, plné a hluboké přesvědčení. Chtít můžeme mnoho. Popíšu vám přímo co jsem cítil po přečtení vašich slov. Vyjměte teď s toho co napíšu mou osobu a sám popřemýšlejte nad původem HNĚVU, který vás chtěl trhat na kusy. Vy se neptáte, vy nechcete znát odpověď, vy hořekujete. PÁN nás sem neposlal jen tak z rozmaru. I kdybych mohl zachránit jen jediného lidského Ducha, tak to za ten boj stálo. A třeba jsem ten lidský Duch já sám, který potřebuje zachránit. Třeba jsem zde proto, abych se stál dokonalejším, učil se a tím mohl Bohu sloužit lépe. Co s toho na vás sedí lépe, si rozhodněte sám. Když bych vymazal všechna slova z vaší zprávy, tak energetický obsah vašeho zdělení vyvolal jen toto: NIC NEMÁ SMYSL A VŠECHNO JE K NIČEMU.
V PG se jasně píše, že ti služebníci světla, kteří zůstanou, budou muset převzít mnoho jiných úkolů, na které nebyli připravování a že by museli zmalomyslnět, kdyby o tom věděli, ale že jim bude dána 1000 násobná síla, aby vše zvládli, zůstanou-li věrni.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. lis 2019 23:16 #791 napsal Jan Hromek
Odpověď od Jan Hromek na téma Svatý Boží soud
Ještě jednou bych se rád omluvil panu Krajíčkovi a chtěl bych znovu poděkovat panu Brewczyńskému (snad Vám nekomolím příjmení), jehož laskavá slova mi ukázala, že pan Krajíček měl ve všem, co mi řekl, pravdu.

Díky tomu jsem byl schopen určit původ mého vzteku a z něho vycházejících pochybností, jež překryly mé někdejší silné vnitřní přesvědčení a víru ve splnění všech zaslíbení. Moje touha ku pomoci k nalezení cesty ostatním lidským duchům byla silně oslabena léty naprostého nezájmu mého okolí. Nabyl jsem proto falešného dojmu, že toho zde nezbývá již mnoho, co by stálo za záchranu.

Mrzí mě to a stydím se, že jsem se zde uvedl zrovna tímto způsobem. Na druhou stranu jsem ale vděčný, že se to stalo, protože sám bych se z toho omylu pravděpodobně nedostal a později by to pro mě mělo jistě daleko těžší následky. Jako bych se dnes ráno probudil jako nový člověk. Pomalu si vzpomínám, o co jsem svým zúženým pohledem a absencí důvěry v Nejvyššího a Jeho vůli přišel. Již několik týdnů, snad i měsíců se mi nedýchalo tak volně, jako dnes. Omlouvám se i všem ostatním, kteří toho byli svědky. Udělám vše pro to, aby se nic podobného již nikdy neopakovalo a abych byl do budoucna platnou součástí celku. Nechť tady mé příspěvky plné bludu visí jako výstraha pro všechny nově příchozí, kteří neví, kde se nachází a jaké je jejich místo!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. lis 2019 11:31 #792 napsal Jana Vítková
Odpověď od Jana Vítková na téma Svatý Boží soud
Diskuse posledních dnů ukázala, jak přes dálku můžeme být společně "u jednoho stolu". Děkuji za tuto diskusi, kde je krásně ukázaná práce vedení duchovně zralejších, za kterou děkuji.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. lis 2019 19:25 - 11. lis 2019 19:35 #797 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Zítra 12.11.2019 hraje na Prima max dobrý film s názvem Kniha přežití. Viděl jsem jej už asi 3 kráte. Hlavní roli tam hraje Denzel Washington (můj nejoblíbenější černošský herec, možná herec jako vůbec). Film pojednává o takové postapokalyptické době a Denzel nese sebou poslední Bibli v batohu někam kde ho poslal Bůh mezi zbytek civilizovaných lidí.
No hlavní co se mi na tom líbilo, některé ty děje by mohly odpovídat skutečnosti za určitých okolnosti. Například ve filmu je vidět jak čistá pitná voda je vzácná a k nezaplacení a že dnešní lidé si jí vůbec neváží apod.
Zde info na csfd  www.csfd.cz/film/247339-k... .
Film lze i stáhnout:  ulozto.cz/hledej?q=Kniha+...  

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2019 17:30 #804 napsal Prokop Zapletal
Odpověď od Prokop Zapletal na téma Svatý Boží soud
Tak přemýšlím:

Až vypukne závěrečné dění, mají stoupenci stát jako ukazatelé správné cesty. Tedy to platí i teď, ale správnou cestou se dnes ohání kdekdo, nicméně v závěru by mělo být jasně vidět, že Poselství Grálu je čisté Slovo Boží, což lidé uvidí (nebo by měli vidět) v první řadě přirozeně na jeho stoupencích. Jenže jak by to asi vypadalo, kdyby se to rozpoutalo nyní?

Stoupenci PG jsou roztříštěni do všemožných skupin; jen když se podíváme, kolik je různých webů a internetových fór, které stojí zvlášť a často se navzájem i napadají. Takže, rozpoutá se dění, a najednou by dejme tomu 10 různých skupin začalo hlásat: Tady je jediná možná záchrana, Poselství Grálu, ale ta naše verze a podle našeho výkladu! Poslouchejte nás, ale další stoupence PG neposlouchejte!

To už je jak s církvemi. Nedivil bych se, kdyby to lidi odradilo. Vychází mi z toho, že v první řadě se musí ujednotit stoupenci Poselství, z nichž mnozí v té situaci by dělali Pravdě „špatné jméno“. Tím ujednocením samozřejmě nemyslím, že se najednou navzájem všichni začnou uznávat, aniž by změnili názory. Musíme se sjednotit v Pravdě.

Tady na webu je to hezky vidět, jak se tady pomocí věcné diskuse obrušujeme a docházíme k jednotnému pohledu (což vyplývá z toho, jak někde psal Abdrushin, že Poselství ve své formě neumožňuje nejasnost výkladu). Tady to tak je, tady máme tu možnost, tady se diskutuje věcně. V jiných skupinách, natož pak napříč skupinami to už tak samozřejmé není. Když uvážím, že už pár let vedu spory s Hnutím Grálu kvůli zpečetění (pro nezasvěcené: opakovaně mou prosbu odmítli, protože neuznávám „vydání poslední ruky“), ale ve věcné diskusi nejsou schopni vyvrátit důkazy cenzury,... jak pak mají lidé s posledními zbytky dobrého chtění věřit takovým pokrytcům? A když oprávněně tyto zavrhnou, těžko se pak divit, když s nimi do jednoho pytle hodí všechny ostatní stoupence Poselství. A Hnutí Grálu je přece nejvíc vidět.

Proč to tedy píšu... Je nutné, aby se ještě před závěrem udělal ve stoupencích PG pořádek, aby pak byla vidět ne roztříštěnost, nýbrž síla. Jistě, bude vidět, nakonec, s kým je Pravda, ale kolik lidí se třeba zbytečně ztratí, když by se ještě mohli zachránit, jaká je v tom zodpovědnost...

To platí i pro ty z Hnutí Grálu, nebo možná především pro ně. Ti čeští pěšáci, se kterými jsem já diskutoval, ti se k ničemu věcně nevyjádřili. Nebyli schopni, samozřejmě, věcně vyvrátit Pravdu není možné.

Ten důkaz, o kterém hovořím, napsal pan Krajíček v článku, který je veřejně přístupný; jenže o tom článku, tedy o tom důkazu, patrně ví jen několik lidí z Česka a Slovenska, kteří se tím zabývali nebo s tím byli konfrontováni. A nějak šikovně to v Hnutí zametli pod koberec. Nejspíše článek přeložím do němčiny a konfrontuji s ním rovnou nejvyšší vedení Mezinárodního HG. Případně jednotlivé hlavní představitele jednotlivých zemí. Na jejich odpovědi budu trvat a nevylučuji, že ji budu vymáhat osobně.

Věcně to nikdy nebudou moci vyvrátit, takže jednoduchou argumentací budou donuceni uznat, kde je Pravda. Jestli to uznají veřejně, anebo tajně a dál budou lhát, to už bude jejich věc, ale v obou případech to bude pro jejich ovečky důkaz o tom, kým se doposud nechaly vést. Zveřejnění těchto faktů (tedy kromě důkazu samotného i jednání nejvyšších v HG) vidím jako jedinou možnou cestu k uzdravení Hnutí a jeho stoupenců. Jde mi o to, aby se o tom už na světové úrovni nemohlo mlčet.

Nemám samozřejmě potřebu chodit za lidmi a přesvědčovat je, ale je třeba Pravdu bránit a bojovat za ni. Ne pro lidi, ale v první řadě pro Pravdu, a to je přece boj, který nelze nevyhrát...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2019 18:08 - 17. lis 2019 09:44 #805 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Vezměte si, že jsme tady od roku 2011. Byly zpočátku diskuze na webu  poselstvi-gralu.cz/ . Nikdo z těch známějších stoupenců Grálu se k nám nepřidal. Dokonce jsem některé i pozval (např. Soldána a další) odmítli se registrovat. Mnozí mě potají pomlouvali a štvali proti mně např. Juraj Sitár, který o mně jedné paní (možná i více lidem) říkal, že jsem jí v minulosti ublížil a že jí zase ublížím. Samotná ona paní mi řekla, že neví proč jí to vůbec říkal, že asi ji chtěl odradit ode mne. A mnoho dalších čtenářů PG na Facebooku mě pomlouvalo a pomlouvá.

Soldán, když jsem se ho ptal proč mlčí k cenzuře PG, když tedy je jasnovidný a musí o tomto zločinu vědět, tak mi něco žvatlal, že z úcty ke Slovu se k tomu nebude vyjadřovat. Tak jsem mu řekl své a hned se egoušek urazil a že si mě maže z kontaktu a že jsem člověk se kterým on nechce mít nic společného. Prašivý zbabělý pes. Kdyby mluvil, tak by přišel o kšefty z Hnutí Grálu (přednášky, léčení apod.). V životě nevstoupí na novou půdu Osady míru na Moravě, osobně takové prašivé psy vyženu s karabáčem v ruce.

Takže všichni ti známější se mě od začátku stranili... a proč tedy Imanuel nyní poslal svou fotografii se svým vlastnoručním podpisem mně a ne jim? Viz článek pravelidstvi.cz/index.php...

A to je jen předvoj. Ta fotografie byla zatím v první řadě pro naše věrné, aby nezakolísali a vydrželi ještě. Ty hmatatelnější důkazy budou následovat a ty budou už nepříjemné pro onu pokryteckou a vyčůranou lůzu, která se vydává za stoupence PG.

Nepřidali se, protože každý to chce vědět lépe, každý chce hrát první housle. A tak ve své pýše nepoznali a nepoznají kdo bude hrát první housle z příkazu Páně. A až to začne, tak dojdou k poznání, ale bude pro ně už pozdě, budou stát opuštění a sami...

Žalm 118:22
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. lis 2019 13:35 #806 napsal Jan Hromek
Odpověď od Jan Hromek na téma Svatý Boží soud
Rád bych přispěl pohledem ze zahraničí, protože situace, která panuje v Čechách, na Moravě a na Slovensku, je zcela specifická (nevím, zdali se něco podobného děje i v německy mluvících zemích, neboť německy moc dobře nerozumím, ale v anglicky mluvících zemích tomu tak není).

Jak již zmiňoval pan Zapletal, Hnutí Grálu jde vidět nejvíce, i když Abdrushin si nikdy žádnou takovou organizaci nepřál. Představte si člověka, který se dostane, ať už prostřednictvím někoho jiného, anebo „náhodou“ ke Slovu. Co v dnešní době udělá? Začne hledat na internetu. Pokud je z anglofonní země, narazí v prvních výsledcích vyhledávání na Amazon, na Wikipedii a dále na oficiální stránky hnutí. Vezmu to popořadě. Na Amazonu si může zakoupit pouze třídílné cenzurované vydání a přečte si recenze lidí, kteří toto dílo považují přinejlepším za povznášející, a i když v něm někteří poznávají Pravdu, přirovnávají Abdrushina k Budhovi, Mohamedovi, v tom nejlepším případě k Ježíši. Lze se jim však divit? Těžko, protože nemají ani sebemenší ponětí, že mají co do činění s cenzurovanou verzí, ze které jsou vymazány veškeré zmínky o Immanueli, přednášky jsou zcela přeházeny, seškrtány a je do nich zamícháno spousta bludů. Možná však budou zkoumat dále, a tak se na anglické wikipedii dozví mimo jiné následující:

During his final years, Abd-ru-shin was forbidden by the Gestapo from working on the Grail Message. Abd-ru-shin never authorized any changes after publishing his 1931 version. In fact he wrote:
"I do not hand over the Message so that you can deal with It as you see fit in your efforts to transmit It to humanity, but I COMMAND that It must remain immutable in all that It contains and in the way It is! Whoever will change even the slightest meaning, the smallest word, even with the best intention, is guilty of wrongdoing!
It is the Holy Word of God, which man may not touch in order to adapt It in a way more convenient for himself or for easier understanding by indolent human spirits!"[1]

Překlad:

Během jeho posledních let zakázalo Gestapo Abd-ru-shinovi pracovat na Poselství Grálu. Abd-ru-shin nikdy nepovolil žádné změny po vydání jeho verze z roku 1931. Ve skutečnosti napsal:
„Nedal jsem vám Poselství proto, abyste je předávali dále lidem pouze podle svého dobrého zdání, nýbrž požaduji, aby zůstalo nedotčeno ve všem, co v sobě skrývá a čím je! Kdo chce pozměniti nejmenší smysl, nejmenší slovo, i když s nejlepším úmyslem, ten se proviňuje!
Jest to svaté Slovo Boží, na kterém nesmí člověk nic změnit, aby si to snad učinil pohodlnější nebo přizpůsobil lehčímu porozumění líných lidských duchů.“

(Z druhého svazku Doznívání, přednáška „Já posílám vás!“, ve třídílném svazku přednáška samozřejmě chybí).


Dále se tam ale píše toto:

Abd-ru-shin is a self-proclaimed Messiah according to the original 1931 edition of The Grail Message,[2][3][4][5][6][7][8] in particular the Conclusion of the 1931 edition.[4] He removed the explicit statement of that claim from the 1937 and later editions.[4]

Překlad:

Abd-ru-shin je samozvaným Mesiášem, dle Závěrečného slova v Poselství Grálu ve vydání z roku 1931. Toto konkrétní prohlášení (ON!!!) odstranil z pozdějších vydání.


Toto je ozdrojováno hlavně bludy Vojtíška, ale i jemu podobných odborníků!

Naštěstí je tam na konci zmínka, kde se dá sehnat originální vydání v elektronické podobě, kolik lidí se k tomu ale uchýlí, když už v tomto bodě narazí na rozpory…(?) Dejme tomu, že hledající bude pokračovat dále a otevře si další odkaz, tedy oficiální stránky hnutí, kde si přečte další materiály. (Nebudu sem kopírovat celý text, a proto přidávám jen odkazy na anglický a český překlad. Jde o mnohým známou výpověď před soudem od Irmingard – toto je přeloženo do všech myslitelných jazyků).

grailmessage.com/1938-194...
poselstvigralu.org/1938-1...

Jaký si o tom tedy může člověk, který zatoužil po něčem vyšším, udělat obraz? I když správně vyciťuje vysoký původ Slova, je již předem na falešné cestě. Jak zmiňuje pan Zapletal – u nás existují alespoň jakési třenice mezi různými tábory vyznavačů Poselství, avšak jinde ve světě se to děje jen ve velmi omezené míře. Zmínek o tom se dá na internetu napočítat na prstech jedné ruky. Nápad překladu, následné konfrontace a dohánění ke zodpovědnosti považuji za dobrý a nabízím překlad článku pana Krajíčka do angličtiny. Je to však boj s větrnými mlýny, je ale třeba všem rázně připomenout, že mají zodpovědnost nejenom za sebe, ale i za všechny ostatní, které svou lží svedou nyní z cesty! Jak říkáte, nemá smysl nikoho přesvědčovat, anebo získávat kohokoliv na vlastní stranu, je však potřeba udělat to pro Pravdu samotnou. Dále je jistě správné tyto důkazy poskytnout co nejvíce lidem, aby o sobě mohli sami rozhodnout, dokud ještě zbývá nějaký čas. Pokud budou následně kvůli své lenosti a pohodlnosti započítáni mezi vlažné či zlé, nemůžou říct, že jednali v dobré víře, neboť tak jednali zcela vědomě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. lis 2019 15:43 - 17. lis 2019 15:50 #807 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Vytvořil jsem před několika dny skupinu na Facebooku s názvem "Přírodní živly"
zde:  www.facebook.com/groups/z...

Ta havěť co vlastní Facebook už blokuje i slušné projevy lásky k vlasti viz. obrázek na konci příspěvku. Proto jsem se snažil vymyslet skupinu, která by byla mimo blokování a zároveň pojala nějak i okrajově či skrytě duchovno. No a ty přírodní živly, když budou nyní narůstat, tak se budou lidé podivovat a tak tam najdou i odkazy na nás (především na web rok2020.cz). Takže kdo nevíte, tak se tam do skupiny můžete přidat.

Právě nedávno tam někdo vložil takové ty prorocké hlášky, kterých je na Facebooku mnoho. No nechal jsem to tam, protože se to týká příštího roku a lze to tedy snadno a brzo ověřit, zda se to naplní či nikoli. Ocituji vám tady něco z toho:

==
Proroctví Gabriel 2020. Rok v ohnivé cloně..
Od svých dětských let vydávám své proroctví která jsem dlouho držel v utajení a poctivě zapisoval. Nebyla možnost se projevit a poukázat že jsou na světě lidé kteří zde mají své cíle lépe řečeno úkol posla. V dnešním proroctví poukazuji na příští rok který bude ve znamení velkých zemětřesení a následně velkými požáry. Kromě požárů zde budou silné erupce Světových sopek a zvlášť ty nebezpečné. Rok 2020 se ale bude lišit zradou v podání výbuchů sopek které jsou ve spánku přes 700 a více let. Můžeme se tedy připravit že to postihne nádherný Island - Japonsko -Itálií - Ekvádor -Indonésií -Mexiko a podobně na tom budou i USA - a stav se bude také měnit v Kongu. Svět tedy zasáhnou silné vlny ohnivé clony. I když jsem dlouhodobě skládal své vizuální zjevení dávalo mi to stále dokola silný vliv k Itálií. O nic lépe na tom nebude ani Řecko které dostane zemětřesení velkých rozměrů.Nelze zde polemizovat jestli je pravdou že tak bude nebo ne i když o tom nevědí vědci a různí odborníci já to viděl. Nejsilnější pro mě však jsou následky které vidím a zvlášť při vyplnění mého proroctví. Několikrát jsem také ovlivněn lidmi aby jsem tyto zprávy nezveřejnil a druzí je zase chtějí. Po pravdě řečeno není trestné tyto zprávy psát a podávat jako Medium jsem vybrán a není zákon který by mě v tom zastavil. Lidé se nemají bát ale mají být rádi že je upozorním. Rozhodně lidi neděsím jako to dělají druzí odborníci. Rok 2020 Je tedy s mého hlediska a pohledu důvodem že nebudu cestovat do těchto zemí. Ohnivé záběry Sopek a zničená města po zemětřeseních vám pak ukáže televize a zprávy. V Rusko je jedna skupina vědců která se zabývá přírodními živly a ti mě dokonce požádali o každou zprávu. Tady je tedy vidět že lidé se nemají bát ale mají být obezřetní a varování. Viděl jsem velké škody a prach ve velkých místech poničeném zemětřesením Amerika se může také připravit na velmi těžký rok 2020. V Indonésii je velmi nebezpečná Ohnivá hora a sopka Merapi je nejnebezpečnější sopkou v Indonésii. V roce 2020 zde bude velké zemětřesení s následky tsunami. Austrálie - Kalifornie - Bude hořet dvěmi prameny a síly měnících větrů. Viděl jsem velké požáry které budou svou silou větší než byl požár V Sibiřské oblasti. Proto nechci ovlivnit žádného s vás ale své cesty zvažte.

 ==
Zima 2019 Evropa
Jestli jste si už zvykly na teplé počasí a sluneční zimu s troškou sněhu kolem sebe tak na to můžete letos zapomenout. Na Česko i Slovensko přijdou velké sněhové nadílky mohu tedy psát sněhová bouře která přinese až dva metry sněhu. Lépe řečeno se střed a západ Evropy může připravit. Není to ale ovšem jen o sněhu ale také o mrazu celkově bude velký výkyv počasí tak jak nejsme vůbec za posledních 40 let naučeni. Tyto stavy nebo-li bouře bude jedna s největších za posledních 70 let. Nechci tedy zde vyvolat paniku jak mi někteří vyčítají ale jen upozornit na letošní proměnu. Svým dílem za to mohou různé situace které zde byli od začátku roku a také lidstvo samo. Určitě je dobré vědět že bude zima a místy také velké mrazy které ale budou přinášet velmi silný nepříjemný vítr. Horské oblasti mohou také slavit neboť budou mít co dělat při úpravě a udržování. Také se musí připravit silničáři kteří dostanou dárek v podobě neuvěřitelných srážek a sněhové kalamity. Je těžké odklízet když padá tak že nevidíte na oči a k tomu se přidá čas který bude hrát proti nám. Věřím že mnoho lidí si konečně pochválí sněhovou nadílku a bude jen za okny sledovat jak silně sněží celé hodiny. Myslím že dva a více metrů sněhu dokonale vytvoří obraz kdo je pánem a kdo tady velí a možná nás to upozorní abychom začali uvažovat a šetřit přírodu. Ten kdo nemá rád zimu tomu radím odcestovat do Zemí kde je teplo tam ale zase budou hrozit jiné hrozby o kterých jsem psal již minule. Přezujte si také dřív své pneumatiky aby jste nemuseli až na jaro kdy roztaje sníh. :)Slovensko i Česko těšte se již dlouho jste takovou zimu neviděli.

==

No je tam toho více ve skupině, podívejte se sami. Ne že bych těmto proroctvím hned věřil i když bych si i přál, aby se to začalo plnit. Říkám si, kdyby příští rok prdla jen jedná nějaká ta větší sopka např. v USA, tak by to ještě nemuselo zas tak moc znamenat. Ta sopka jednou za nevím kolik let vždy bouchne, takže by se prostě jen tvrdilo, že přišel její čas. Když to ale bude bouchat skoro všude, tak už to mnohým začne vrtat hlavou. 

Koukejte na tu facebookovou nenávistnou havěť, jak cenzuruje čisté lidské cítění:

Tento příspěvek obsahuje soubor obrázku.
Pro zobrazení se přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. lis 2019 16:42 #808 napsal Jan Hromek
Odpověď od Jan Hromek na téma Svatý Boží soud

Pavel Krajíček napsal: Právě nedávno tam někdo vložil takové ty prorocké hlášky, kterých je na Facebooku mnoho. No nechal jsem to tam, protože se to týká příštího roku a lze to tedy snadno a brzo ověřit, zda se to naplní či nikoli.


Ta proroctví pochází od tohoto člověka. Netvrdím, že nic nevidí, otázkou však zůstává, odkud to pochází. Na mě je to příliš ezo a v některých věcech se viditelně mýlí, pokud to porovnáme s tím, co nám bylo přineseno v Poselství. Každopádně uvidíme.

www.facebook.com/marek.g....
Poděkovali: Václav Golda

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. lis 2019 16:47 #809 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Svatý Boží soud
Ano, zrovna jsem ho dnes sám našel (hledal jsem ho). Také nemám v oblíbě tyto ezoblábolisty. Oni mohou být jasnovidní či podobně, ale míchají do toho ty své bláboly a rádoby vědění.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Poslední příspěvky

Nové články

Pojem čistoty

Pojem čistoty   Dr. Věra Bezděková   Sledujeme-li trochu své nazírání na věci a události, zjistí­me, že naše myšlení zvyklo si všímati nejprve všeho, co se týká hmoty.Jsme na p...

Manželství

Manželství   Dr. Věra Bezděková   Jedním z palčivých problémů dneška je manželství, rodina. Vidíme na jedné straně státy, které sice hlásají návrat k rodině, ruší však intimitu...

Náboženství lásky

Náboženství lásky   Věra Bezděková   Jednou z největších překážek, která nám působí mnoho bolesti, je naše já. Je vždy velmi citlivé pokud jde o tzv. osobní prestiž. Citlivost ...

Smysl ženství

Smysl ženství   Věra Bezděková   Názor, že žena má na této zemi především úkol matky, je již tak vžitý, že jen zřídka se některá z žen samých zamyslí nad tímto názorem. Dnes z...

Co hledáme?

CO  HLEDÁME ? Věra Bezděková   Ohlédněme se okolo sebe a poslouchejme hovory žen: pomluvy letí od úst k ústům, problémy módy, otázky kuchyně, spory se služebnictvem, děti zlobí,...

Služba Grálu

  Přednáška z 24. ledna 1932 Služba Grálu   od Augusta Manze     „Na nejvyšším výchozím bodě věčného Duchovně-Bytostného stojí Hrad Grálu, duchovně viditelný, hmatatelný, pr...

Pokora

Pokora   Lucien Siffrid   V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se...

Zázrak všedního dne

Zázrak všedního dne   Lucien Siffrid   Všední den! Vše - den! Den Všehomíra! To znamená státi jako vědomá jednotka ve vesmíru, v duchu bdělá a živoucně působící v zázračném stv...

Musím mať pravdu!

Musím mať pravdu!   Lucien Siffrid   Dnešný úpadok našej kultúry je v hlbokom rozpore s dianím podľa vôle Božej, pretože ona podporuje vývoj a výstavbu. Je teda čosi nesprávneh...

Žít a milovat

Žít a milovat   Lucien Siffrid   Obě tato slova - žít a milovat se ukrývají v celém tajemství našeho bytí. Jedno je od druhého neodmyslitelé. Láska jde ruku v ruce s žitím - a ...

Návštěvy

Dnes:294
Včera:227

Právě přítomno lidí
4

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat