Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:62
Včera:55

Právě přítomno

1
lidí

Přihlášení

36 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
3 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

Abdrushin

Můj cíl


Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.

Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abd-ru-shin

Česká vlastenecká síť

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nové články

Vlažní budou vyvržení

    Vlažní budou vyvržení            napsal: Pavel Krajíček     Kdo tedy jsou oni vlažní? V bibli se hovoří o horkých, studených a vlažných. Pouze vlažní budou vyvržen...

4. Odmítání Poselství Grálu

Kristovo poselství a jeho dovršení   Stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi   Erich Wendland   4. Odmítání Poselství Grálu   V posledním oddíle jsme mluvili o duc...

3. Nedocenění Kristova poselství

Kristovo poselství a jeho dovršení   Stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi   Erich Wendland   3. Nedocenění Kristova poselství   Do jaké míry křesťanské církve a...

2. Cesta k poznání Pravdy

Kristovo poselství a jeho dovršení   Stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi   Erich Wendland   2. Cesta k poznání Pravdy   Začneme tím, že se zeptáme na pravou ce...

1. Rozdělující zeď

Kristovo poselství a jeho dovršení   Stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi   Erich Wendland   1. Rozdělující zeď   Ve stoupající míře lidé tuší nebo poznávají ně...

Kristovo poselství a jeho dovršení

Kristovo poselství a jeho dovršení   ( J A N   16 ,  1 2  -  15 )     Stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi     Napsal   E R I CH   W E N D L A N D        ...

12. Zodpovědnost pastýře

Bible a její výklad ve světle Pravdy   Erich Wendland   12. Zodpovědnost pastýře   Tato přednáška obrací se v první řadě na teology, poněvadž jim, jako služebníkům církve j...

Poslední příspěvky

V blízké době zesílí se toto záření tak, že ve velmi mnohých případech přijde vzájemné působení ihned, bezprostředně!

To je moc, kterou budou pozemští lidé brzy zděšeni a které se potom v budoucnu musí obávat! Avšak jen ti se právem mají obávat, kteří činí bezpráví.

Abdrushin

(celá kniha)

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Morava

V budoucnosti nastane toto:

Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

(celý článek)

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Antikrist

 

 

Lidé! Až přijde hodina, ve které musí podle Boží vůle na zemi nastat očista a rozdělení, tak dávejte pozor na vám zaslíbená, z části nadpozemská znamení na nebi!

Nenechte se pak mást těmi lidmi a církvemi, kteří se již dávno oddali Antikristu.

(celá přednáška)

Vlažní budou vyvržení

 

 

​...v jednom měsíci březnu ​začne konečné dění, které bylo oznámeno proroky a v Bibli. Začne strašlivou nemocí, která se objeví zcela náhle a během tří týdnů odstraní 2/3 lidí... Teprve potom lidstvo pozná, že stojí v soudu, dříve to nevědělo.

(celý článek)

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat